Estafette rond samenwerking onderwijs-jeugdhulp

Vanaf oktober 2016 organiseert de landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd 2016’ iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, coördinatoren van samenwerkingsverbanden, gemeente- en onderwijsbestuurders kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

Schrijf u hier direct in voor de eerste Estafette op 28 oktober a.s. Bekijk hier de praktijken die op 28 oktober als eerste hun deuren voor u openen. Deelname is kosteloos.

Wilt u zelf de deuren openen voor anderen?
Neem dan contact op met Diana Prins en Linda van Middelkoop via info@onderwijsjeugd.nl.

Volg ons nu ook op Twitter! 
twittervojklein

Share This: