Marga Klein Swormink, Adviseur en projectmanager transformatie en transitie

Inzetbaar op thema’s:
• Visie en ambitie vertalen naar een concreet plan van aanpak
• Brede integrale aanpak vroegtijdig schoolverlaten
• Leiding geven aan de transitie/transformatie

Vincent Fafieanie, Adviseur samenwerking onderwijs gemeenten jeugdhulp

Inzetbaar op thema’s:

 • onderwijszorgarrangementen.
 • wijkteam-jeugdhulp/ggz-onderwijs.
 • thuiszitters.
 • arbeidstoeleiding.

Deanne Radema, Aanjager en begeleider van samenwerking in het sociale domein

Inzetbaar op thema’s:

 • onderwijszorgarrangementen.
 • preventie: verbinding onderwijs – wijk.
 • monitoring.

Chaja Deen, Programmaleider Verbinding onderwijs jeugdhulp NJi

 

Inzetbaar op de thema’s:

 • Regionale samenwerking tussen alle actoren, zowel beleidsmatig als uitvoerend.
 • Inzet van monitoring als onmisbaar element in de verbetercyclus.
 • Verbinden van mensen en processen in uitvoering, beleid en bestuur op het snijvlak van onderwijs- en jeugdbeleid.
 • Heeft u een vraag aan Chaja? Klik hier.

Chaja heeft meerdere publicaties op haar naam staan, hieronder een selectie.
Top-10 Ondersteuningsvragen in het onderwijs, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (2014; Kann, D., B. Wijnen, D. Wienke, E.J. de Wilde, C. Deen). Startdossier kansen en risico’s in de verbinding onderwijs-jeugdbeleid, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (i.o.v. Onderwijsraad 2014; Deen, C., C. Vink, T. Berg-le Clercq, W. Daamen en H. Smit).
School en wijk verbonden (tips) (2014; Deen, C., R. Wagemans en B. Wijnen).
Onderwijs-zorgarrangementen: instrument voor samenwerking onderwijs en jeugdhulp, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (2013; Deen, C., C. Messing, G. Bouma, M. Cantrijn en V. Fafieanie).

Pieter Dekkers, Adviseur op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt

Inzetbaar op thema’s:

 • Creëren gemeenschappelijke agenda voor onderwijs, gemeente en jeugdhulp.
 • Inrichten van multidisciplinaire jeugdhulpteams.
 • Ontwikkeling zorgarrangementen.
 • Monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp.

Michiel van der Grinten, Mede-oprichter en projectleider bij Oberon

Inzetbaar op thema’s:

 • Procesbegeleiding bij verbinding van onderwijs met zorg, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en arbeidsmarkt.
 • Verschillende actoren aan tafel brengen en begeleiden bij het formuleren van één gedeelde ambitie.
 • Heeft u een vraag aan Michiel? Klik hier.

Meer informatie: www.oberon.eu .

Marij Bosdriesz, Adviseur zorg en veiligheid in en om het onderwijs

Lees meer over het werk van Marij op www.inenomschool.nl . Of download haar publicaties: ‘Ondersteuningstoewijzing in de praktijk’, PO-Raad, Utrecht, 2015. ‘Matrix doorgaande lijnen passend onderwijs en jeugdhulp’, voor OCW en VWS, Utrecht, 2014.

Inzetbaar op thema’s:

 • Zorg en veiligheid in en om scholen.
 • Effectief schakelen tussen beleid en praktijk.
 • Heeft u een vraag aan Marij? Klik hier.

Hans Kruijssen, Adviseur en projectleider in onderwijs, overheid en jeugdhulp.

 

Inzetbaar op thema’s:

 • Kwetsbare jongeren, voortijdig schoolverlaters en thuiszitters.
 • Sturing op beleid en werkprocessen.
 • Vanuit de verbinding tussen onderwijs en wijk werken aan preventie.
 • Onderwijszorgarrangementen.

Heeft u een vraag aan Hans? Klik hier.

Anne Ketelaar, Beleidsmedewerker Passend Onderwijs bij de VNG.

Inzetbaar op thema’s:

 • Samenwerking en verbinding tussen onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarkt.
 • Draagvlak voor verandering.
 • Heeft u een vraag aan Anne? Klik hier.