Amigo’s op school

In Rotterdam-Zuid kunnen kinderen van 8 tot 13 jaar met psychosociale problematiek ondersteuning krijgen van zogenoemde Amigo’s. Een Amigo is een hulpverlener op minimaal HBO niveau. Ze worden één-op-één gekoppeld aan een kind met het doel de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind te verbeteren. Twee keer per week praten ze 20 minuten met het kind. Ze doen dat op school, maar ook thuis. Alles gebeurt in een open samenwerking met ouders en school. De begeleiding, die 12 tot 20 weken duurt, omvat gesprekken met ouder en school, minstens één huisbezoek en een kijkje in de klas.

Het idee voor deze vernieuwende aanpak ontstond zo’n 6 jaar geleden op basisschool De Akker in de Tarwewijk. Josien Penraat: “Leerkrachten zagen dat het voor de dynamiek in de klas goed was als sommige kinderen een half uur meer persoonlijke en positieve aandacht konden krijgen, zonder die kinderen meteen in de richting van zware diagnose of zorgverlening te duwen. Zo ontstond het idee dat de kinderen een half uur uit de klas werden gehaald om bijvoorbeeld samen te voetballen. Geleidelijk werd die aanpak steeds persoonlijker en ook meer inhoudelijk. Er werd meer ingespeeld op wat het kind wil; dat kan een spel, maar ook tekenen of een gesprek. Er werd ook geluisterd naar wat de leerkracht en de ouders wilden bereiken: betere concentratie, beter samenspelen met andere kinderen, versterken van het zelfvertrouwen. Een derde fase was dat we methodischer steeds meer gebruik gingen maken van vaste en effectieve werkvormen. Behalve dat kinderen, ouders en leerkrachten heel blij worden van deze positieve aanpak neemt ook de problematiek aanzienlijk af. Dit heeft een positieve invloed op de leerprestaties in de klas en vermindert de kans op psychopathologie op latere leeftijd.”

Focus op preventie
Inmiddels is het initiatief een heuse methode geworden met een leuke naam, ‘Amigo’s op School’. Door het succes hiermee in Rotterdam hebben de ontwikkelaars van Amigo’s op School het plan opgevat deze verder in Nederland te verspreiden. Josien Penraat: “Tijdens de begeleidingsmomenten op school werkt de Amigo met het kind op speelse wijze aan persoonlijke doelen. Door de gestructureerde werkwijze worden snelle resultaten geboekt. Deze Amigo komt twee keer per week naar de school en legt ook huisbezoeken af. Én hij overlegt met school en ouders en eventuele hulp om samen ook concrete doelen af te spreken. We noemen dit generalistisch werken vanuit kind-perspectief. Alles met één doel: dat het kind sociaal-emotioneel beter in zijn vel komt te zitten. Deze aanpak werkt echt. Binnen Rotterdam krijgen we de ene na de andere aanvraag. Cruciaal is dat de Amigo heel zichtbaar is in de school en toch neutraal is. Hij is niet van de school. Hij geeft één-op-één begeleiding, kent de dagelijkse situatie van het kind en kan daardoor interventies doen die meteen werken. Amigo’s volgen bij ons allemaal een extra opleiding. Ze maken gebruik van oplossingsgerichte, motiverende en gedragstherapeutische technieken en werkvormen. We merken ook dat leerkrachten én ouders het fijn vinden dat er geen sprake is van een diagnosetraject. Het gaat echt om pure preventie! Amigo’s vergroten het zelfvertrouwen van kinderen en vergroten specifieke psychosociale vaardigheden.”

Het project wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam. Josien Penraat is vastbesloten de methode te borgen om Amigo’s ook in de rest van het land toegankelijk te maken. Daarom bieden ze training in de methode aan zzp-ers en instellingen. Een aanvraag om de aanpak op te nemen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi loopt. Josien: “ Het is heel belangrijk dat we aantonen dat onze aanpak werkt. Onze eerste onderzoeksresultaten zijn veelbelovend.” Klik hier voor meer informatie.