Column: Zorgregie essentieel bij schooluitval

Op deze plek geven wij ruimte aan organisaties en professionals om hún persoonlijke visie te geven op de verbinding onderwijs jeugd.

 

Als onderwijszorgconsulent werd ik onlangs betrokken bij een casus met een jongen met ASS en gedragsproblemen die niet meer naar school ging. De conclusie van de zorg was dat hij op school overprikkeld werd en zich thuis ontlaadde en daarmee het hele gezin ontwrichtte. De (speciaal onderwijs-) school deelde deze visie niet en was niet handelingsverlegen. Al snel begreep ik dat meerdere grote jeugdzorgzorgpartijen betrokken waren bij de hulpverlening rondom deze jongen. Ouders hadden uit nood in de loop der tijd op diverse deuren geklopt voor hulp en die ook gekregen. Overzicht, resultaat en overleg ontbraken echter. Aangezien de regiefunctie niet meer automatisch belegd is bij de gemeente en er sprake was van verschillende behandelaars, bleek juist dit bij deze jongen onbedoeld ten koste te gaan van zijn onderwijs en ontwikkeling. Thuiszitten bleek averechts te werken en er werd voorgesteld om deze jongen uit huis te plaatsen.

School schakelde ons in overleg met ouders in om verdere escalatie te voorkomen. Ik stelde een nieuwe opzet voor: één zorgpartner die zowel thuis als op school intensief kon inzetten en met zeer korte lijnen tussen onderwijs en ouders. Ook de indicatiemedewerker van de gemeente was bereid de procesregie mede te gaan voeren. De jongen gaat intussen weer volledig naar school en thuis gaat het ook veel beter: zwaardere zorg of schooluitval werden daarmee voorkomen en thuis, onderwijs en zorg versterken elkaar nu.

Deze casus staat beslist niet op zichzelf. Versnipperde zorg komt te vaak voor, zo merk ik als onderwijs(zorg)consulent. Dit gaat vaak ten koste van onderwijs, terwijl juist onderwijs een plek is waar regelmaat, duidelijkheid, ontwikkeling en een dagbesteding geboden wordt. Het is belangrijk dat bij gecompliceerde zorg en (dreigend) schoolverzuim ouders, de onderwijs- en zorgpartners elkaar blijven vinden ten gunste van hun kwetsbare kind. De regiefunctie vanuit de gemeente is daarvoor essentieel!

Yvon Wagenaar, onderwijs(-zorg)consulent.

Onderwijs(-zorg)consulenten bemiddelen en adviseren op verzoek. Ze proberen te komen tot een passende oplossing in het passend onderwijs bij de plaatsing van leerlingen met een zorgbehoefte en thuiszitters. Zie www.onderwijsconsulenten.nl .