De volgende stap naar een inclusieve samenleving

Op 5 en 6 oktober kwamen in Lunteren samenwerkingsverbanden passend onderwijs en partners uit gemeenten bij elkaar om een volgende stap te zetten op weg naar een inclusieve maatschappij. Vanaf de start, die vormgegeven werd door ervaringsdeskundige jongeren tot aan het panel aan het eind van de tweedaagse stond één vraag centraal. Hoe kunnen jongeren, ouders en professionals samenwerken aan gemeenschappelijke doelen zonder zich daarbij te laten belemmeren door schotten in regelgeving of in de eigen werkprocessen.

Niet voor niets betoogde Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde dat diversiteit het ‘nieuwe normaal’ is. Creativiteit en netwerkontwikkeling zijn voorwaarden voor iedere ontwikkeling of transitie. In een afsluitend debat formuleerden deelnemers aan de conferentie een heldere slotgedachte: om ouders, jongeren en scholen goed te ondersteunen in de toekomst zouden samenwerkingsverbanden van jeugd en onderwijs een mooie toekomstdroom zijn.

De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp was een belangrijk onderwerp tijdens de tweedaagse . Diverse aan de Werkagenda verbonden experts verzorgden een workshop. Klik hier voor een overzicht van het volledige programma van de Tweedaagse Passend Onderwijs, met veel workshops over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

Download hier de presentatie over het Zorglandschap.

Voor een filmverslag van de tweedaagse, klik hier.