Inschrijving verdiepingsbijeenkomst ‘Getting it Right for Every Child’ op 6 november gestart

Getting it Right for Every Child (GIRFEC)

Vorig jaar is door professionals uit gemeenten, jeugdhulp en onderwijs in Schotland inspiratie opgedaan voor het samenwerken rondom kinderen, gezinnen en scholen op basis van ‘Getting it Right for Every Child” (GIRFEC). Het gedachtegoed ‘Getting it right for Every Child’ is in 2004 in Schotland geïntroduceerd. Schotland wil zich richten op een inclusieve samenleving, waarin de ontwikkeling en de kansen van kinderen centraal staan. Deze uitgangspunten zijn verankerd in de wet, in het onderwijs, in de gemeenschap en de cultuur. Voor de Schotten sluit deze manier van denken en werken rechtstreeks aan op het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.
 

Cirkelmodel met acht ontwikkelthema’s

‘Getting it Right for Every Child’ is weergegeven in een cirkel met acht ontwikkelthema’s, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren in de ontwikkeling van kinderen. Het centrale thema in de cirkel is welzijn; hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen veilig, gezond, gelukkig en kansrijk opgroeien? Daarbij staat de ontwikkeling van het kind centraal en worden expertise, inzichten en diverse invalshoeken meegenomen bij het maken van plannen en het zoeken van oplossingen. Er wordt gedacht vanuit het kind en niet vanuit verschillende leef- en werkdomeinen.
 
Dit model is een middel om professionals met verschillende achtergronden (en ouders en kinderen) te verbinden en in gemeenschappelijke taal dezelfde focus te kiezen in de aanpak. Elke betrokkene (inclusief ouders en kind) kan een bijdrage leveren vanuit de vraag: wat kan ik nu doen om het beter te maken voor dit kind? Aan welke ontwikkelopgave draag ík bij?
 

Verdiepingsochtend 6 november met Ronnie Hill – Tilburg

Op de Voor de Jeugd Dag op 5 november zal Ronnie Hill vanuit de Schotse overheid vertellen over de uitgangspunten en de implementatie van GIRFEC in de praktijk. De ‘cliëntenorganisatie’ Who Cares Scotland reflecteert daar ook op hoe deze aanpak voor jongeren uitpakt.
 
Aanvullend op de Voor de Jeugd Dag organiseren het NJi en de gemeente Tilburg op 6 november een verdiepingsochtend. De verdiepingsochtend biedt u (al dan niet met uw samenwerkingspartners) de gelegenheid om van Ronnie Hill en Who Cares Scotland meer te horen over de Schotse aanpak en met hen en elkaar hierover nader in gesprek te gaan.
 

Programma en locatie

9.00-9.30      Inloop
9.30-10.30    Plenaire inleiding door de Schotse gasten
10.30-11.00  Pauze
11.00-12.30  Verdiepende workshops:

  • Hoe draag je als team rond jongeren gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat betekent
    dat in de praktijk;
  • Het werkmodel “kansencirkel”, hoe benut je deze tool(s) in de praktijk;
  • Hoe implementeert u het GIRFEC-model in uw eigen regio en wat valt te leren van de aanpak in Tilburg.

12.30    Afsluitende lunch
 

Locatie

De verdiepingsbijeenkomst vindt plaats in de Nieuwe Koninklijke Harmonie, Stationsstraat 26 te Tilburg.
 

Aanmelden

Deelname is kosteloos, maar het aantal plekken is niet onbeperkt.
Meld u daarom aan via y.ditters@nji.nl
 
Ga naar de site van het NJi voor meer informatie.