Inspiratie-estafette: 18 mei in Amsterdam en Alkmaar

We organiseren één keer per maand op een vrijdag een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

Praktijken die op vrijdag 18 mei de deuren openen:

  • Van Koetsveldschool in Amsterdam
  • PPO Noord Kennemerland in Alkmaar

Onderwijs en jeugdzorg op de Van Koetsveldschool, Amsterdam

De Van Koetsveldschool, excellent openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, werkt al meer dan 10 jaar samen met Cordaan Jeugd ten behoeve van individuele begeleiding van leerlingen. Voor het vierde jaar is hier een nieuwe vorm van samenwerking aan toegevoegd. Binnen de school zijn drie Zorg Onderwijs Groepen ingericht. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt dusdanig samengewerkt dat van een symbiotische samenwerking gesproken kan worden. Daarnaast heeft de school een partnerschap met Philadelphia ten behoeve van de naschoolse opvang.

Organisatie: De Van Koetsveldschool en Cordaan Jeugd
Locatie: Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam
Tijdstip: 11.00 uur – 14.00 uur, incl. lunch

 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK), Alkmaar

In Noord-Kennemerland zijn verschillende onderwijszorgarrangementen geïnitieerd, zoals de onderwijszorggroep voor 4-7 jarigen en onderwijszorggroep de Krekels voor leerlingen tussen de 7 en 12 jaar. Bij alle onderwijszorggroepen staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind centraal.

We hebben speciaal voor u onze professionals van de dagelijkse praktijk gevraagd, zodat zij u een inkijkje kunnen geven in hun effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Organisatie: Samenwerkingsverband PPO-NK, Alkmaar
Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar
Tijdstip: 09:00 uur – 11:00 uur

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@onderwijsjeugd.nl