Inspiratie-estafette: 23 maart

We organiseren iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

Praktijken die op vrijdag 23 maart de deuren openen:

Onderwijs en jeugdzorg op de Van Koetsveldschool, Amsterdam
De Van Koetsveldschool, excellent openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, werkt al meer dan 10 jaar samen met Cordaan Jeugd ten behoeve van individuele begeleiding van leerlingen. Voor het vierde jaar is hier een nieuwe vorm van samenwerking aan toegevoegd. Binnen de school zijn drie Zorg Onderwijs Groepen ingericht. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt dusdanig samengewerkt dat van een symbiotische samenwerking gesproken kan worden. Daarnaast heeft de school een partnerschap met Philadelphia ten behoeve van de naschoolse opvang.
Organisatie: De Van Koetsveldschool en Cordaan Jeugd
Locatie: Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam
Tijdstip: 11.00 uur – 14.00 uur, incl. lunch

Samen beter, Dronten
De gemeente Dronten zal samen met vertegenwoordigers van onderwijs en jeugdhulp toelichten hoe zij de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp realiseren. We onderscheiden daarbij onderwijszorgarrangementen in het vrij toegankelijk deel en in het niet vrij toegankelijk deel. We vertellen hoe we de samenwerking, toeleiding en de daadwerkelijke OZA integraal vorm geven.
Organisatie: Gemeente Dronten, samenwerkingsverband po en vo, jeugdhulp
Locatie:  Praktijkonderwijs Dronten. Educalaan 8a, 8251 GC in Dronten.
Tijdstip: 11.00 uur – 13.30 uur, incl. lunch

Aanmelden kan hier.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@onderwijsjeugd.nl