Inspiratie-estafette 9 november 2018 bij excellente Van Koetsveldschool

Vrijdag 9 november waren we te gast bij de Van Koetsveldschool in Amsterdam. De directeur Camille Ruth heeft ons gastvrij ontvangen en heeft samen met een medewerker van Cordaan ons meegenomen in hun ambitie om voor zeer moeilijk lerende kinderen onderwijs, zorg en ondersteuning te bieden. In een interactieve bijeenkomst zijn we meegenomen in de bijzondere samenwerking tussen Cordaan en de van Koetsveldschool.
 

Samenwerking Van Koetsveldschool en Cordaan

De Van Koetsveldschool biedt het speciale onderwijs en Cordaan Jeugd is specialist op het gebied van dagbesteding en ondersteuning in onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking. Op alle Amsterdamse scholen voor Speciaal Onderwijs werken medewerkers van Cordaan Jeugd. Ze ondersteunen de leerkrachten en de kinderen, die intensieve begeleiding nodig hebben.

De school is ervan overtuigd dat samenwerking met ketenpartners een grote toegevoegde waarde heeft. Door de samenwerking:

  • Kunnen leerlingen onder schooltijd profiteren van (nieuwe) onderwijszorgarrangementen, die de leerontwikkeling in belangrijke mate ondersteunen en die zonder samenwerking niet mogelijk zouden zijn;
  • Kan voor leerlingen flexibel maatwerk verzorgd worden;
  • Ondersteunen ze de ouders bij het vervullen van hun taak als opvoeder;
  • Bevorderen ze de mogelijkheden voor onze teamleden om een meer multidisciplinaire aanpak van de leerlingen tot stand te brengen.
  • Bouwen ze relaties op die er voor kunnen zorgen dat leerlingen, die aangewezen zijn op onderwijs, ondersteuning en/of zorg die zij kunnen bieden, tijdig naar hen verwezen worden.
  • Doordat ze binnen de schoolorganisatie nauw samenwerken met Cordaan, hebben ze ook aanbod voor:
  • Leerlingen met een zorgindicatie voor intensief te begeleiden leerlingen (IBL). Dit zijn zmlk leerlingen die voor hun gedrag extra begeleiding nodig hebben zodat deelname aan onderwijs mogelijk wordt.
  • Kinderen die aangewezen zijn op een zorg-onderwijs groep. Dit zijn kinderen die wel de leeftijd voor primair onderwijs hebben, maar nog niet aan onderwijs toe zijn. Deze kinderen hebben dispensatie voor de leerplicht. Doordat deze groep binnen de school gehuisvest is, is het schakelen van onderwijs naar de zorg-onderwijsgroep en omgekeerd goed mogelijk.

 

Externe begeleiding

De school heeft regelmatig overleg met externe instanties. Leerlingen kunnen voor verder  diagnostisch onderzoek of ambulante hulp aangemeld worden bij Amsta, de Bascule of Cordaan. Meestal geeft de maatschappelijk deskundige of orthopedagoge ondersteuning bij het invullen van de formulieren. Zij zijn ook de contactpersonen van de hulpverleners die in de thuissituatie werkzaam zijn. (MEE, de Meren, de William Schrikker Groep, naschoolse opvang, etc). Doordat ze binnen de schoolorganisatie nauw samenwerken met Philadelphia, hebben ze ook aanbod voor naschoolse opvang (NSO).
 

Rondleiding door het schoolgebouw

Na de lunch werden we rondgeleid in een prachtig schoolgebouw, waar kinderen volop bezig waren zich voor te bereiden op st Maarten. Wat opviel is grote betrokkenheid van de leerkrachten en begeleiders, de gestructureerde omgeving ondersteund door pictogrammen en gebarentaal om kinderen te ondersteunen in de communicatie. De schoolomgeving is “groen” ingericht, een mooie natuurlijke omgeving rondom de school met een schoolplein waar alles in te ontdekken valt, van waterlopen tot een kleine beestjes tuin.
 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op hun website, met filmpjes die laten zien wat hun werkwijze is en waarop bijvoorbeeld staat waarom de Van Koetsveldschool een excellente school is.

Door de inspirerende presentatie en de rondleiding hebben we weer de nodige inspiratie opgedaan. Camille bedankt voor je gastvrijheid.