Goed is goed genoeg

Ieders rol benutten en respecteren staat centraal in de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en jeugdhulp in Dronten. Waarbij het centrale uitgangspunt is: ‘Goed is goed genoeg’. Dit alles werd gepresenteerd op 23 maart 2018 tijdens de inspiratie-estafette in Dronten.

 

Inspiratie door samenwerking in Dronten

Verschillende geïnteresseerden uit het hele land waren op de inspiratie-estafette afgekomen en zijn geïnspireerd geraakt door de vorm van samenwerking in Dronten. Marga Klein Swormink presenteerde hun werkwijze samen met de drie samenwerkende partners; gemeente, jeugdhulp en onderwijs. Ook waren er verschillende vertegenwoordigers van onderwijs en jeugdhulp aanwezig om toe te lichten hoe zij de aansluiting tussen het passend onderwijs en jeugdhulp realiseren. De professionals uit de praktijk waren aanwezig om een beeld te geven uit de huidige praktijk. Dit alles maakte het een rijke en inspirerende ochtend.

 

Samenwerken gaat niet vanzelf

Duidelijk werd dat samenwerken niet vanzelf gaat. Het kost tijd en begrip van de samenwerkende partners. Dit omdat men bijvoorbeeld niet dezelfde taal spreekt en de verwachtingen of visies op de benodigde ondersteuning, financiën en het proces verschillen. Toch is men in Dronten het proces aangegaan en heeft dit doorgezet met dit mooi eerste resultaat als gevolg. Voorbeelden van succesvolle ingrediënten zijn o.a. het kort en bondig weergeven van de afspraken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een taal die voor een ieder te begrijpen is. Ook heeft men ervaren dat het leren van elkaar en het respecteren van ieders rol belangrijke onderdelen zijn om een samenwerking succesvol te maken. Belangrijke pijlers bij het opzetten van de samenwerking waren het handelingsgericht werken, de pedagogiek en de didactiek. Daarbij wordt ingezet op eenheid in taal en de relatie met ouders.

 

Het slaan van een brug tussen onderwijs en jeugdhulp

Het uiteindelijke doel van de samenwerking is het slaan van een brug tussen onderwijs en jeugdhulp. Door de benodigde hulp voor ouders en de jeugd goed bereikbaar te maken, krijgen zij snel en efficiënt de juiste ondersteuning. Hierbij is het goed om te weten, dat er in Dronten onderscheid wordt gemaakt tussen onderwijszorgarrangementen in het vrij toegankelijk deel en in het niet vrije deel.

Door het inzetten van een ondersteuningsteam op de school met daarin o.a. de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker ‘ gids’ en de JGZ kent men elkaar. Dat maakt deze samenwerking effectief. Door namelijk op school aanwezig te zijn is men zichtbaar en beschikbaar, dit werd ook bevestigd door de verhalen van de professionals uit de praktijk.

Door als zorgteam op de school aanwezig te zijn, is er snel contact met elkaar. Zowel met ouders, de docenten, als de leerlingen en kan de juiste ondersteuning snel toegankelijk worden gemaakt. Ook kunnen docenten hun vragen stellen en kan men bij elkaar naar binnen lopen. Dat maakt dat professionals elkaar snel weten te vinden en er bijvoorbeeld al preventieve ondersteuning geboden kan worden aan de docent in de klas, de ouders en de leerling.

 

Voortzetting in 2018

De samenwerking wordt voortgezet! In 2018 start een tussenvoorziening voor leerlingen die van het basisonderwijs komen en anders naar het (v)so zouden gaan. Het uiteindelijke doel hiervan is het collectief inzetten van ondersteuning en het heen en weer in het regulier onderwijs laten instromen. Momenteel worden er leerlingen geworven en met ouders gesproken.

Als knallende afsluiting werd er genoten van een heerlijke lunch, die was voorbereid door de leerlingen van de praktijkschool. Zij waren de perfecte gastheer/vrouw, dank daarvoor!

 

Kom ook naar de volgende inspiratie-estafette!

Bent u geïnteresseerd geraakt in het voorbeeld uit Dronten, bekijk de PowerPoint presentatie. Daarnaast zijn er ook andere inspiratie-estafettes geweest en komen er weer nieuwe aan. Bekijk daarvoor de agenda en houd de nieuwsbrief in de gaten.

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, dat kan hier.