Landelijke coalitie onderwijs, zorg en jeugd werkt preventief samen

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben afgelopen half jaar de krachten gebundeld en de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd* opgericht. Gezamenlijk maken zij zich hard voor een betere aansluiting tussen de drie domeinen met als doel beter afstemmen van zorg en onderwijs op de individuele behoeften van kinderen en zo het maximale uit hun ontwikkeling halen.
 

Kwartiermaker Rene Peeters aangesteld

Om dit proces te begeleiden is kwartiermaker Rene Peeters aangesteld. Hij is voormalig wethouder jeugd, onderwijs en sport van gemeente Almere en gaat de komende drie maanden informatie ophalen bij verschillende regionale stakeholders. Peeters: “In eerste instantie is de opdracht om te zien hoe het eraan toe gaat in de regio, want samenwerking tussen de domeinen kan in iedere regio heel verschillend zijn. Daarnaast gaan we kijken hoe we de bestaande samenwerking kunnen versterken, versnellen en daarnaast ook duurzamer kunnen maken.”
 

Vroegtijdige ondersteuning werkt

Door kinderen in een vroegtijdig stadium de juiste ondersteuning te bieden, kan namelijk zwaardere hulp in een later stadium voorkomen worden. En dat is precies wat de coalitie en Peeters willen bereiken, namelijk ‘het creëren van de juiste omstandigheden voor jonge mensen om zich goed kunnen te ontwikkelen’.

Door landelijk, regionaal en lokaal wensen en knelpunten te inventariseren, hoopt de kwartiermaker niet alleen de bestaande samenwerking in kaart te kunnen brengen, maar ook een serie van aanbevelingen te kunnen formuleren. Aanbevelingen die, volgens Peeters, kunnen leiden tot het benutten van kansen en mogelijkheden ‘die er nu al zijn’. Het rapport met de aanbevelingen komt eind november uit.

 

*De coalitie bestaat uit: ActiZ / GGD GHOR, Ambassadeur zorglandschap jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Ieder(In), Jeugdzorg Nederland, LECSO, Ministerie OCW, Ministerie VWS, Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-raad en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg en Nederlands Jeugd Instituut.