Column: Naar een reëel perspectief in onderwijs-zorgarrangementen

Eerste van vier blogs over onderwijs-zorgarrangementen. Paul Nota, expert in jeugdbeleid, schrijft onder meer: ‘Er is in ons land een groep kinderen waarvoor onderwijs, jeugdhulp, medische zorg, wonen en arbeid bij elkaar moeten komen. Dat gebeurt nu moeizaam en te weinig’. Paul Nota formuleert in zijn blog vier essentiële elementen die het voor iedereen makkelijker maken tot goede onderwijs-zorgarrangementen te komen.

Lees de volledige blog op Kennisnet Jeugd.