NJi en Lecso bieden ondersteuning voor uw regio

Scholen, ouders, samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgverzekeraars zoeken binnen het nieuwe stelsel naar de beste oplossingen. Dat is niet altijd eenvoudig.

Het NJi en Lecso bieden daarom in samenwerking met het VNG, en de ministeries van OCW en VWS hierop ondersteuning voor de regio aan. De ondersteuning is er op gericht om zoveel als mogelijk maatwerk te bieden in samenwerking met de partners in de regio. Daarbij wordt aangesloten bij de kennis en ervaringen in het land.

Het ondersteuningstraject helpt in het vinden van een passende oplossing voor complexe situaties, waar de wettelijke kaders vanuit het onderwijs, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet op van toepassing zijn.

In de Kamerbrief van 5 februari 2018 van minister Slob staat het ondersteuningstraject voor scholen, zorgorganisaties en ouders voor het vinden van een passende oplossing opgenomen.

 

30 mei: Landelijke uitwisseling voor onderwijs en zorgpartners

Op 30 mei a.s. zal er een landelijke uitwisselingsbijeenkomst voor onderwijs en zorgpartners worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de ervaringen uit diverse regio’s gedeeld. Het doel van deze bijeenkomst is om u handvatten mee te geven voor de samenwerking met uw partners in de eigen regio. Meer informatie over aanmelding kunt u binnenkort vinden op deze site.

 

Stel uw vraag

Onze experts kennen de wetgeving, de spelregels en de financiële stromen. Ze hebben de actuele cijfers paraat en weten wat elders al goed werkt. Heeft u een vraag? Of wilt u gebruik maken van de ondersteuning? Stel dan direct uw vraag of mail Vincent Fafieanie via v.fafieanie@nji.nl

[huge_it_share]