Populatie-analyse

De zorg voor een passend aanbod van onderwijsondersteuning en jeugdhulp begint met inzicht in de huidige situatie, de knelpunten daarin en de kansen voor een betere afstemming. Met een populatie-analyse kunnen scholen, jeugdhulp en gemeenten de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van jongeren in kaart brengen. Vincent Fafieanie van het NJi stelde een format op voor het opzetten van een dergelijke populatie-analyse. Download het format hier.