Proeven van een inclusieve maatschappij

Op 19 mei organiseerden de Samenwerkingsverbanden PO en VO samen met PO- en VO raad een ‘proeverij’ als voorbereiding op hun tweedaagse in oktober. Thema was ‘samen leren leven, samen werken aan een inclusieve maatschappij’.

Vanuit verschillende perspectieven dachten deelnemers na over wat nodig is voor een betekenisvolle toekomst voor alle jongeren. Ook jongeren zelf waren vertegenwoordigd. Belangrijke opbrengst van de dag was de aandacht voor reflectie. Annick de Witt (VU) hield een prikkelende inleiding over de invloed van reflectie op de eigen overtuigingen en wereldbeelden en hoe deze de verbinding met anderen beïnvloeden. Ze ging ook in op de betekenis van inclusiviteit in internationale en Nederlandse context.

Hans Schuman, verbonden aan zowel de Hogeschool van Utrecht als aan Heliomare, sprak vervolgens over ‘Includeren en uitsluiten, waar gaat dat echt over?’. Een prachtig verhaal met filmbeelden die de eigen reflectie van het publiek versterkten. Wat hem betreft vraagt ook de ratificatie van het VN verdrag over gelijke kansen van mensen met een beperking in 2016 aandacht.

Aan het eind van de bijeenkomst kwamen twee conclusies naar boven. A: de ondersteuningsplannen die in de maak zijn vragen verdieping op het thema van inclusie. B: Onderwijs kan dit niet alleen; heeft partners van gemeenten en jeugdhulp nodig om de gelijke kansen ook waar te maken.

Download hier de presentatie van Hans Schuman.