Project ‘School als vindplaats’ krijgt verlenging

Twee jaar geleden startte de gemeente Nijmegen met het project ‘School als vindplaats’. Dit jaar is een subsidie van 444.000 euro verstrekt aan zorgorganisatie Entrea. Hiermee kunnen zo’n acht jeugd(hulp)specialisten 644 kinderen in een vroeg stadium helpen met een kort behandel- of trainingstraject. Met 1440 kinderen, ouders en leerkrachten zal een eenmalig gesprek gevoerd worden. De schatting is dat uiteindelijk 110 kinderen doorverwezen worden naar vervolghulp. De gemeente heeft het voornemen om in 2019 en 2020 in ieder geval door te gaan met het project.

 

Onnodig leed voorkomen

Het project is twee jaar geleden opgezet om op de lange termijn zorgkosten te besparen en om bij kinderen en ouders in een vroeg stadium onnodig leed te voorkomen. Niet in alle situaties gaat het om een grote hulpvraag. Juist ook bij de kleine vragen kunnen de jeugdspecialisten op school helpen. Zo helpen ze met de begeleiding van een kind naar het speciaal onderwijs of zoeken ze bijvoorbeeld naar een sociaal netwerk voor eenzame kinderen, zoals scouting of naschoolse activiteiten.

 

Leraren leren van jeugdspecialisten

Schooldirecteur Mascha Bies is blij met een jeugdspecialist in huis. ‘Wij hadden al de eerste signaalfunctie. We werkten al samen met de jeugdverpleegkundige van de GGD en het schoolmaatschappelijk werk. En daar is nu een derde schakel bijgekomen. Ieder werkt vanuit zijn eigen expertise. In overleg met de intern begeleider wordt met alle partijen bekeken wie welke casus op zich neemt. Eén keer in de zes weken komen alle partijen bij elkaar voor overleg. Opvoedingsondersteuning kunnen de andere twee ook doen en we kijken dan wie met welk kind aan de slag kan gaan.’

Volgens Bies is de kracht van de jeugdspecialist dat deze elke week zichtbaar aanwezig is. ‘Hierdoor zijn de lijnen met de leerkrachten kort en wordt er een goede brug geslagen tussen school en thuis.’ Het uiteindelijke doel is dat school en zorg van elkaar leren en dat de hulp vanuit school, het sociaal wijkteam van de gemeente en de specialistische zorg beter op elkaar aan gaan sluiten.

Bron: Ga naar het volledige artikel van De Gelderlander

 

Meer regionale praktijkvoorbeelden

Op vele plekken in het land werken onderwijs, gemeente en jeugdhulp prima samen. Ga naar een overzicht van nog meer voorbeelden uit de praktijk. Heeft u zelf een aansprekend praktijkvoorbeeld, laat het ons weten.