Regio Oost Achterhoek tekent convenant

Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk, het samenwerkingsverband po Oost Achterhoek en het samenwerkingsverband vo Slinge-Berkel tekenden afgelopen maandag voor een structurele samenwerking op het gebied van (passend) onderwijs en jeugdzorg. Sinds 2013 werkt de regio al met één zorgteam, één aanspreekpunt, en één dossier voor één kind. Ton Edelbroek van het samenwerkingsverband Slinge-Berkel: “Het advies van kwartiermaker René Peeters is hier al actief. Een aanpak die werkt.”

 

Één zorgteam en geen wijkcoaches

In 2011 werd vooruitlopend op de twee nieuwe wetten, door de regio Oost Achterhoek, al gestart met het samenvoegen van passend onderwijs en de jeugdzorg. Toentertijd nog gefinancierd door de provincie Gelderland. In 2013 beginnen ze met een ambulant zorgteam met acht medewerkers, die naar de gezinnen toe gaat. Het team is inmiddels gegroeid naar veertien medewerkers.

De belangrijkste uitgangspunten bij de start van het team waren: een brede aanpak; een digitaal meldpunt; binnen 48 uur contact met het gezin; één dossier; en geen wijkcoaches.

 

Je moet bewegen en samen een visie maken

“In 2013 zijn we gestart met een visie voor het ondersteuningsteam. Het is eigenlijk meer een werkdocument. De tijd verandert, een visie dus ook. Houd het laagdrempelig, simpel en praktisch. Het is een weg van een lange adem. Het vereist lef en doorzettingsvermogen. Je krijgt toch soms veel tegenwerking. Daarom is het team zo belangrijk. Zorg bij de samenstelling van het team wel voor balans in tempo van het team. Maar zet er geen mensen in met een ‘fixed mindset’.

Voor de stabiliteit zijn de afdelingsmanagers van de gemeenten van belang. Daarnaast heb je de betrokken wethouders ook nodig. In het begin was Pieter Dekkers, expert van het ondersteuningsprogramma betrokken. Hij heeft alles goed beschreven en begeleidde het proces. Dit was lang niet altijd gemakkelijk in het begin. Pieter is twee jaar geleden gestopt en wij hebben het voortgezet.”

 

Aandacht voor het team

In de regio wordt gewerkt met één ambulant zorgteam met veertien medewerkers en één teamleider. Een voorwaarde tot deelname in het team is: buiten de geijkte paden kunnen werken. Edelbroek benoemt meerdere malen het belang van de kwaliteit van het team. De medewerkers zijn allemaal hbo geschoold. “Dit niveau is nodig voor een breed gezichtsveld en de complexiteit van de materie. Er is altijd één aanspreekpunt, en heeft de medewerker zelf niet de expertise dan vraagt die hulp van een collega. Maar degene die aanneemt blijft contactpersoon.”

De medewerkers zijn op dit moment in dienst bij de drie gemeenten. Dit gaat straks naar één gemeente. Ze vallen allen nu onder één cao.

 

Resultaten

De regio draait nu vijf jaar met deze aanpak en ze hebben twee evaluaties en een kosten-batenanalyse uitgevoerd. De klanttevredenheid ligt boven de negentig procent. Het aantal doorverwijzingen is door hun vroege en snelle handelen met vijfentwintig procent gedaald.
De financiën blijven binnen de perken en de scholen vinden het fijn dat ze niet hoeven te zoeken. Het onderwijs is nauw betrokken en ze werken gemeenteoverstijgend. Ze hebben vertrouwen in elkaar. In tegenstelling tot andere regio’s en gemeenten werken ze niet met wijkcoaches en houden ze de administratieve last zo laag mogelijk. Er wordt geen tijd geschreven en ze doen ook geen analyses opnieuw.

Edelbroek nodigt geïnteresseerde gemeenten en regio’s uit: “Kom langs en dan leggen we het uit!”

 

Meer informatie