’t Baken, school en schoolarts werken samen tegen schoolverzuim

Het aantal leerlingen dat te vroeg de school verlaat is in de regio Stedendriehoek in 2017-2018 gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Bijvoorbeeld doordat meer jongeren kozen voor een baan en daarom hun opleiding niet afmaakten. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat in de regio hoog op de agenda. De gemeente Lochem zet daarom in op versterken van samenwerking met basis- en voortgezet onderwijs en in het bijzonder binnen ’t Baken en met de schoolarts.

We zien dat de leerplichtambtenaren in de gemeente Lochem betrokken zijn bij 4% van alle kinderen van 5 tot 18 jaar. Dat kunnen eenvoudige vragen van ouders of scholen zijn, maar ook complexe situaties. Het aantal verzuimende jongeren in de gemeente is ten opzichte van het vorig schooljaar ongeveer gelijk gebleven en ligt op 161 meldingen. Bij ongeveer een kwart daarvan gaat het om herhaald verzuim. Bij verzuimmeldingen die bij de leerplichtambtenaren terechtkomen gaat het vaak om complexe situaties. Dit is een trend die al langer bekend is.
 

Samenwerking codewoord

Wethouder Henk van Zeijts: “De kracht van een goede verzuimaanpak zit ‘m in de samenwerking. Die kan de angel echt uit problemen halen. Vandaar dat de leerplichtambtenaren ook een belangrijke rol hebben in ’t Baken. Zo krijgen we een leerling goed in beeld, niet alleen in de schoolsituatie, maar ook in de gezinssituatie.” Daarnaast werken de Lochemse leerplichtambtenaren nauw samen met de schoolarts en het Staring College in het tegengaan van schoolverzuim. Schoolverzuim kan een dieper liggende oorzaak hebben. Een kind kan bijvoorbeeld zonder dat het bekend is vanwege mantelzorg regelmatig uren verzuimen op school. Of veel buikpijn hebben vanwege een moeilijke thuissituatie. Belangrijk is om het probleem achter het probleem te vinden, zodat een kind op tijd de juiste hulp krijgt. De schoolarts is in staat gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken en te duiden. Zo kan als het nodig is sneller worden doorverwezen naar hulp. Maar ook de lijnen met de leerplichtambtenaren zijn kort. Dat kan ernstiger problemen en schoolverlaten voorkomen.
 

RMC-regio Stedendriehoek

In de RMC-regio Stedendriehoek (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) werken de gemeenten Lochem, Brummen, Zutphen, Voorst, Apeldoorn, Epe, Deventer en Olst-Wijhe samen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. De samenwerkende gemeenten in de RMC-regio Stedendriehoek doen elk jaar samen verslag over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. In het jaarverslag 2017-2018 (pdf, 316 KB) staan regionale en lokale cijfers.
 
 
Bron: gemeente Lochem