Tussenevaluatie van de Jeugdwet

In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw een tussenevaluatie over de Jeugdwet geschreven. Doel was om in beeld te krijgen hoe de Jeugdwet, die drie jaar geleden werd ingevoerd, in de praktijk uitgevoerd wordt en in beeld te krijgen welke knelpunten er zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. De belangrijkste conclusie? ‘De doelen van de Jeugdwet zijn nog niet gerealiseerd. Er moeten extra inspanningen worden verricht om de doelen van de wet– juiste hulp op maat, meer samenhang, meer ruimte voor professionals – te realiseren.’

Ook laat de evaluatie zien dat gemeenten nog onvoldoende toekomen aan het leggen van de verbinding tussen de jeugdhulp en andere domeinen, zoals de schuldhulpverlening, het onderwijs of de Wmo. Dat gemeenten die verbindingen zouden leggen, was een van de belangrijkste overwegingen achter de decentralisatie.

Bron: www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-inspanningen-nodig-om-ambities-jeugdwet-te-realiseren/