Verdiepingsochtend Getting It Right For Every Child (GIRFEC)

Het is 6 november volle bak in Nieuwe Koninklijke Harmonie in Tilburg. Zo’n 120 mensen zijn afgekomen op de verdiepingsochtend over Getting It Right For Every Child (GIRFEC), georganiseerd door de gemeente Tilburg en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De helft komt uit de Tilburgse regio, de andere helft uit de rest van het land.

Niet opleggen, maar laten groeien

“Hoe maakt u het?”, start Ronnie Hill zijn inleiding over Girfec. Om daarna met een Schotse tongval het publiek mee te nemen in zijn gedrevenheid het juiste te doen voor élk kind. Ronnie is ambassadeur voor Girfec en lid van de directie van the Health and Social Care Alliance Schotland.

Iedereen hetzelfde beeld voor ogen, iedereen spreekt dezelfde taal. Daarnaar streven ze in Schotland. Een van de instrumenten die daarbij gebruikt worden is het “Wellbeing Wheel”, voorlopig in Nederland Kansencirkel genoemd. Gebaseerd op het in Engeland ontwikkelde “every child matters”, maar uitgewerkt en aangevuld in Schotland. Aan de hand van de cirkel kijken betrokkenen hoe ze de kansen voor een kind kunnen verbeteren. Wordt het bijvoorbeeld voldoende gekoesterd? In Schotland noemen ze dat nurtured. “A fancy word for love.”

Ronnie begint met een waarschuwing. Opleggen van het gedachtengoed en de werkwijze van Girfec werkt niet. “Het moet groeien, van onderaf. Als mensen dat willen.” Pas dan kun je verandering bewerkstelligen, van cultuur, van systeem en van praktijk. Girfec gaat om een gezamenlijke focus op kinderen en hun omgeving. Met als doel het best mogelijk leven dat ze kunnen hebben.

Belangrijk uitgangspunt is écht luisteren. Niet voor niets is Girfec gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. “Kinderen hebben het recht iets te zeggen voordat volwassenen over hen beslissen”, zegt Ronnie. Girfec gaat over preventie, over voorkomen dat kleine problemen grote worden. Het gaat over het bevorderen van veerkracht en passende hulp. En het gaat over liefde. Elk kind heeft daar recht op. en elke betrokkenen, kind, ouder, professional in jeugd of het bredere sociale domein draagt daar aan bij.

Verdiepende workshops

Na de inleiding van Ronnie splitst het gezelschap zich op in drieën voor de verdiepende workshops. Eén groep gaat o.l.v. Vivian Jacobs en Chaja Deen aan de slag met een door het NJI samen met het (Tilburgse) veld vertaalde versie van de Kansencirkel. Iedereen die deelneemt wordt enthousiast over de meerwaarde die deze taal kan hebben in de samenwerking met en rond ouders en kinderen. Een van de uitspraken is: er moet minder gemopperd en meer geopperd worden, dus niet klagen over de ander maar zelf initiatief nemen om de samenwerking vlot te trekken.

Ronnie Hill leidt een workshop over hoe je als team gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt voor een kind. In groepjes bedenken de deelnemers een fictief kind of jongere. In een gezamenlijke nabespreking van de workshop komt de rol van ouders nadrukkelijk aan bod. Wat als ze het niet eens zijn met de professionals? Ook hier is bruggen bouwen weer het devies. Denk niet dat jij als professional alle wijsheid in pacht hebt. “Plaats jezelf náást de ouders”.

De derde workshop gaat over het toepassen van Girfec in de eigen regio en over de Tilburgse aanpak. Karin Smeets legt een relatie tussen het Schotse model en de Tilburgse Agenda Sociaal 013. Die is gericht op inclusiviteit, het voorkomen dat kwetsbare burgers tussen wal en schip raken. Professionals gingen de stad in en vroegen naar de wensen en zorgen van inwoners. “Het antwoord was dat ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd wilden voelen.”

Het is een marathon, geen sprint

De ochtend wordt afgerond door jongeren van de zelforganisatie “Who Cares Scotland”, die een belangrijke inhoudelijke en ook politieke rol spelen in de hervorming van het “care system” in Schotland. (Indicatie hiervan in dit filmpje). Er is al veel verbeterd maar er is ook nog veel te doen; het is een marathon, geen sprint is de conclusie van de ochtend.

Meer informatie

Meer informatie over de doorontwikkeling van het Schotland gedachtegoed voor Nederland bij Vivian Jacobs ( vivianjacobs@planet.nl) en Chaja Deen (c.deen@nji.nl)

Klik hier voor het gehele verslag.