Vervolg ‘Ik kom naar je toe’

Vorige week woensdag heeft de vervolgbijeenkomst op ‘Ik kom naar je toe‘ in Zwolle plaatsgevonden. De eerste bijeenkomst heeft geleid tot een zogenaamde bewegingsinstructie om onderwijs en jeugdzorg beter met elkaar te verbinden. Tijdens deze tweede bijeenkomst pitchten acht organisaties hun ervaringen, voorbeelden en vraagstukken, waarbij ze hulp aan de aanwezigen vroegen. De centrale boodschap van de bijeenkomst was het leggen van verbinding, van relaties op de diverse niveaus.

 

Bewegingsconstructie

Door de organisatoren van de bijeenkomst en de deelnemers zijn de volgende vijf bewegingen uiteengezet, die ingezet kunnen worden ten behoeve van de jongere met complexe problematiek.

  1. De jongere(en zijn ouders) erbij blijven betrekken en dit vasthouden.
  2. Een centraal informatiepunt voor de regio. Een centraal persoon en een centraal nummer. Zorg voor herkenbare routes in de vorm van sturing op informatie, verwijzing, diagnostiek, bereikbaarheid etc.
  3. De eenvoud van de taal (A4-tje), actiegericht met eigenheid. Het gaat om leesbare taal die voor alle betrokkenen eenduidig is en geen misverstand geeft over wie wat doet.
  4. Waar zit de ruimte in plaats van je te fixeren op de knelpunten. Wat niet werkt, is vaak bekend, zoek naar de mogelijkheden en openingen. Betrek daar mensen bij met originele gedachten of invalshoeken. Formuleer een gemeenschappelijk perspectief: Waarom doen we dit?
  5. Denk ‘out of the box’. Denk niet in bestaande regels en oplossingen. Realiseer maatwerk en doe het vooral samen.

 

Meer informatie