Informatie&Tools

Scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdhulporganisaties zoeken elkaar op om passend onderwijs en jeugdhulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hieronder vindt u informatie over de Wet Passend onderwijs en de Jeugdwet. Daarnaast beschrijven we de Monitor AOJ en andere tools.

 

Share This: