Monitor AOJ

Het is van belang om op gezette tijden na te gaan of alle inspanningen ook het gewenste resultaat hebben. Dat geeft scherpte aan de uitvoering en input op basis waarvan beleid kan worden bijgesteld. Relevante vragen zijn: Wat doen we nu al? Wat kan beter? Wat missen we nog? Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Aandachtspunten voor monitoring en evaluatie:

  • Formuleer duidelijke en haalbare doelen die door iedereen gedragen worden.
  • Zorg voor de juiste kengetallen: inzicht in feiten en cijfers, leerlingengegevens, inclusief door- en uitstroom en uitval.
  • Werk de doel-middel relatie goed uit: wat moet er gebeuren om doelen te realiseren?
  • Kunnen we de voortgang afmeten aan behaalde resultaten? Weten we wanneer en waar we in moeten grijpen als die achterblijven bij de verwachtingen?

Lees meer over de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp.

Meer bruikbare informatie en instrumenten vindt u in de Toolbox.

Share This: