colofon

 

In opdracht van

VO-raad, PO-Raad en VNG

 

Samenstelling

VNG: Anne Ketelaar

NJi: Chaja Deen

Oberon: Michael Buynsters

CreativeMV: Mariël Voogel

 

Vormgeving

Dimdim, Den Haag

 

Website ontwikkeling

Noblestreet, Den Haag

 

Copyright

Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits de bron daarbij correct en duidelijk wordt vermeld.

 

Utrecht, 2018