colofon

 

In opdracht van

VO-raad, PO-Raad en VNG

 

Samenstelling

VNG: Anne Ketelaar

NJi: Chaja Deen

Oberon: Michael Buynsters

Strooks: Joop Donkers

 

Vormgeving

Dimdim, Den Haag

 

Website ontwikkeling

Noblestreet, Den Haag

 

Copyright

Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits de bron daarbij correct en duidelijk wordt vermeld.

 

Utrecht, mei 2017

Share This: