De verbinding onderwijs-jeugd

De PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het NJi en de Ministeries van OCW en VWS werken samen om een goede verbinding tot stand te brengen tussen het (Passend) onderwijs en de jeugdhulp. Deze samenwerking  ‘De verbinding onderwijs-jeugdhulp’ heeft een ondersteuningsprogramma opgesteld. Dit programma helpt gemeenten, scholen en jeugdhulpaanbieders bij het versnellen van hun onderlinge samenwerking in de regio.

Onze experts gaan graag met u in gesprek over uw vraag. Ze kennen de spelregels, de wetgeving en de financiële stromen.

De VNG, PO-Raad en VO-raad geven samen vorm aan de verbinding tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp. Het NJi ondersteunt hen daarbij.

Doel van het Ondersteuningsprogramma

Doel van het ondersteuningsprogramma is om gemeenten, samenwerkingsverbanden van scholen en aanbieders van jeugdhulp te ondersteunen bij de onderlinge samenwerking, zodat de ondersteuning aan jongeren op school en vanuit de gemeente beter aansluit op wat kinderen nodig hebben.

Schakel een expert in!

Het ondersteuningsprogramma richt zich op de fase van visie- en beleidsontwikkeling en op de samenwerking tussen professionals in het veld. Onze experts gaan graag met u in gesprek over uw vraag.

  • De experts kennen de spelregels, de wetgeving en de financiële stromen. Ze hebben de actuele cijfers paraat en weten wat al elders goed werkt.
  • De experts gebruiken beproefde werkvormen om bijvoorbeeld een effectieve werksessie in uw regio te organiseren. Ons werk begint met úw vraag.