Chaja Deen

Chaja Deen

Programmaleider Verbinding onderwijs jeugdhulp NJi

Als projectleider op de samenhang van onderwijs met de verschillende transities in het sociaal domein voert Chaja grotere en kleinere projecten uit.

Ze kijkt mee in de ondersteuningsstructuur van scholen, gericht op de effectieve aansluiting bij partners uit jeugdhulp. En ze ondersteunt gemeenten en samenwerkingsverbanden bij verbindings- en monitoringsvraagstukken.

Stel uw vraag aan Chaja →

Maak kennis met Chaja als u ondersteuning zoekt voor:

 

  • Regionale samenwerking tussen alle actoren, zowel beleidsmatig als uitvoerend.
  • De inzet van monitoring als onmisbaar element in de verbetercyclus.
  • Het verbinden van mensen en processen in uitvoering, beleid en bestuur op het snijvlak van onderwijs- en jeugdbeleid.

 

Publicaties

Chaja heeft meerdere publicaties op haar naam staan, hieronder een selectie.

  • Top-10 Ondersteuningsvragen in het onderwijs, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (2014; Kann, D., B. Wijnen, D. Wienke, E.J. de Wilde, C. Deen).
  • Startdossier kansen en risico’s in de verbinding onderwijs-jeugdbeleid, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (i.o.v. Onderwijsraad 2014; Deen, C., C. Vink, T. Berg-le Clercq, W. Daamen en H. Smit).
  • School en wijk verbonden (tips) (2014; Deen, C., R. Wagemans en B. Wijnen).
  • Onderwijs-zorgarrangementen: instrument voor samenwerking onderwijs en jeugdhulp, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (2013; Deen, C., C. Messing, G. Bouma, M. Cantrijn en V. Fafieanie).