Hans Kruijssen

Hans Kruijssen

Adviseur en projectleider onderwijs - jeugdhulp

Een goede samenwerking tussen organisaties zorgt er altijd voor dat één plus één drie wordt. Hans Kruijssen is sinds 2007 werkzaam als zelfstandig adviseur voor onderwijs, jeugdhulp en overheid. Als o.a. projectleider van de Amsterdamse thuiszittersaanpak ontwikkelde hij een projectplan om het aantal thuiszitters in de stad in de komende jaren terug te dringen met ten minste 75%.

Sleutelwoorden zijn: samenwerking en afstemming, heldere rol- en taakverdeling, eenduidig registreren, en sneller signaleren en handelen.

Stel uw vraag aan Hans →

Inzetbaar op de thema’s:

 

  • Sturing
  • Preventie:verbinding onderwijs-wijk
  • Thuiszitters
  • Onderwijs-zorgarrangementen

 

Achtergrond

Hans Kruijssen (1962) is sinds 1 januari 2007 als zelfstandig adviseur en projectleider werkzaam voor onderwijs, overheid en jeugdhulp. Voor 2007 had hij diverse managementfuncties in onderwijs en jeugdhulp. Rode draad in zijn werk vormen activiteiten op diverse (beleids)niveaus, gericht op voortijdig schoolverlaten en thuiszitters en de verbinding van onderwijs en jeugdhulp.

Hans werkt in opdracht van samenwerkingsverbanden PO en VO, VO- en MBO-scholen, gemeenten, het NJi en Gedragswerk. Hij is van origine pedagoog en is ook bedrijfskundig geschoold. Hans houdt ervan om complexe werkprocessen te analyseren en vanuit diverse invalshoeken, perspectieven en niveaus mensen en organisaties aan elkaar te (ver)binden.

In 2015 hield Hans zich voor het NJi bezig met de aansluiting van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt en in 2016 met de aansluiting van het gemeentelijk sociale domein op het MBO.

In 2016 was hij kwartiermaker in Noord Limburg (regio 38) voor het VSV-programma
2016-2020. Tot 1 januari 2018 was hij projectleider thuiszitters in Amsterdam in opdracht van de gemeente (onderwijs/jeugd) en de samenwerkingsverbanden PO en VO.