Marij Bosdriesz

Marij Bosdriesz

Adviseur zorg en veiligheid in en om scholen

Als expert op het gebied van sociale veiligheid en zorg in en om de school ondersteun ik u graag bij het werken aan verbetering van uw praktijk. Mijn inzet is om de ondersteuning, zorg en sociale veiligheid op scholen te versterken. En om samenwerking te bevorderen tussen iedereen die binnen en buiten de school betrokken is bij jeugd. Daarmee krijgen meer kinderen betere kansen.

Stel uw vraag aan Marij →

Telefoon:06 - 166 108 17

Expertise

Ik ben inzetbaar de volgende thema’s:
 

 • Verbinding onderwijs en jeugdhulp in praktijk en beleid
 • Sociale veiligheid in het onderwijs, praktijk en beleid
 • Integratie van so, sbo en bao
 • Pedagogisch klassenmanagement
 • Signaleren en aanpakken van kindermishandeling op school
 • Privacy in de samenwerking tussen scholen en externe partners

 

Wat Marij als expert voor uw regio betekent

Als expert in de versterking van zorg en veiligheid op scholen en de samenwerking met externe partners daarvoor, kan ik u op verschillende manieren ondersteunen. Ik kan daaraan bijdragen in de vorm van advies en consultatie, procesbegeleiding, ontwikkelen van materialen, organiseren van onderlinge uitwisseling, proces- en evaluatieonderzoek en het geven van presentaties en workshops.

Mijn opleiding tot doctorandus in de andragologie en Master ‘Grootstedelijk Onderwijs- en Jeugdbeleid’ hebben mij een goede basis gegeven voor dergelijke opdrachten. Daarnaast hebben mijn nauwe samenwerking met professionals in beleid en praktijk in het hele land mij veel kennis en inzichten opgeleverd. Over wat werkt in de samenwerking tussen partners en wat er toe doet in de praktijk van zorg en veiligheid in en om scholen. Met die kennis en goede voorbeelden kan ik u ondersteunen bij het versterken van uw praktijk, in samenwerking met alle betrokken partners.
 

Achtergrond

Ik ben werkzaam als adviseur, ontwikkelaar en begeleider voor scholen/schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten op het gebied van zorg en veiligheid in en om het onderwijs. Mijn inzet is om samenwerking te bevorderen tussen iedereen die binnen en buiten de school betrokken is bij jeugd. Daarmee krijgen meer kinderen betere kansen.

Ik doe dat onder meer al ruim 18 jaar vanuit het Nederlands Jeugdinstituut, het programma verbinding Onderwijs en jeugdhulp. Ik werk ook als ondersteuner voor het programma integratie so-sbo-bao van de PO-Raad. Daarnaast was ik ambassadeur sociale veiligheid voor de Stichting School en Veiligheid. Verder heb ik ruim 3 jaar gewerkt als expert Passend onderwijs voor de PO-raad. Daarvoor leidde ik een project rond de preventie van beginnend schoolverzuim in Amsterdam-West, was ik consulent Veilige School, docent onderwijskunde en methoden & technieken van onderzoek aan de HvA, ambtelijk secretaris, onderzoeker en wetenschappelijk medewerker aan de VU.

In deze functies was het steeds belangrijk om goed te kunnen schakelen en afstemmen tussen praktijk- en beleidsniveau. Daarnaast heb ik door mijn werkzaamheden een uitgebreid landelijk netwerk opgebouwd van contactpersonen in de onderwijswereld, bij gemeenten en bij branche- en beroepsorganisaties.
 

Publicaties

Enkele relevante publicaties:
 

 • ‘Kenniskaart Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp’, NJi, Utrecht, 2017
 • ‘Ondersteuningstoewijzing in de praktijk’, PO-Raad, Utrecht, 2015
 • ‘Model Veiligheidsplan voor PO en VO’, Stichting School & Veiligheid, Utrecht, 2015
 • ‘De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de ondersteuningsroute van het PO’, NJi, Utrecht
 • ‘Matrix doorgaande lijnen passend onderwijs en jeugdhulp’, voor OCW en VWS, Utrecht, 2014
 • ‘Handreiking voor signalering en begeleiding van veiligheids- en leefstijlrisico’s in het HBO’, ’s-Hertogenbosch, 2013
 • ‘Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT’, Utrecht, 2011, NJi
 • ‘Schoolmaatschappelijk werk in uitvoering’, Antwerpen, 2006, Garant