• Zorg op school
 • Wij zijn een streekschool. Sommige van onze leerlingen wonen in een andere gemeente. Bij welk CJG moeten deze leerlingen hulp krijgen indien nodig?

  Uw school maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Afstemming met de gemeenten over hoe jeugdhulp aansluit bij de scholen gebeurt op het niveau van dat samenwerkingsverband. Uw schooldirecteur zal weten wie in uw regio de bestuursvertegenwoordiger is. Het is van belang dat u uw vraag en zorg daar neerlegt. Inzet van hulp en samenwerking van CJG’s en/of wijkteams met de school zijn van groot belang voor uw leerlingen en dit komt niet vanzelf tot stand.

   

  Mijn kind heeft dyslexie en heeft aangepaste leer- en werkboeken nodig. Wie is verantwoordelijk voor de betaling daarvan?

  De school betaalt de aangepaste leer- en werkboeken. Zie voor meer informatie: http://goedekennis.dedicon.nl/tips/financiering-aangepaste-schoolboeken

  Wie is verantwoordelijk voor de kosten van een dyslexieonderzoek als een leerling op de middelbare school zit?

  De gemeente is verantwoordelijk voor dyslexiezorg voor kinderen tussen 7 en 12 jaar (PO) of 13 jaar (SO). Echter, voor leerlingen in het VO financiert de gemeente de dyslexiezorg niet…
  Lees hier het hele antwoord.

  Kan een school de ouders van een leerling waar ze problemen mee ervaart doorsturen naar de huisarts om bijvoorbeeld een intelligentietest of een ADHD-onderzoek aan te laten vragen voor de leerling?

  • Lees hier het antwoord met betrekking tot de intelligentietest.
  • Lees hier het antwoord met betrekking tot het ADHD-onderzoek.
  • Download hier de factsheet ‘Welke hulp heeft uw kind nodig?’.

  Kan een school de ouders van een leerling waar ze problemen mee ervaart doorsturen naar de huisarts om bijvoorbeeld een intelligentietest of een ADHD-onderzoek aan te laten vragen voor de leerling?

  Lees hier het antwoord met betrekking tot de intelligentietest.

  Lees hier het antwoord met betrekking tot het ADHD-onderzoek.

  Download hier de factsheet ‘Welke hulp heeft uw kind nodig?’.

  Wat zijn de mogelijkheden van de inzet van zorg op school? Bij wie kan zorg aangevraagd worden en hoe wordt deze bekostigd?

  Scholen hebben met de invoering van passend onderwijs een zorgplicht. Zij moeten dus een passende plek bieden als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig. In de volgende documenten staat hier meer over beschreven:

 • Onderwijsarrangementen
 • Wat zijn de rechten en plichten voor ouders, onderwijs en gemeenten in het geval dat een kind met een complexe, brede problematiek op gebied van school en privé gaat verhuizen?

  Als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is, dan is deze overdraagbaar naar de nieuwe regio. Als het gaat om een onderwijsarrangementen via het samenwerkingsverband, zal dat moeten worden overgedragen. Daar is onderling overleg voor nodig omdat er geen vaste afspraken voor zijn…

  Lees hier het hele antwoord.

 • Huisvesting
 • De gemeente wil huisvestingskosten in rekening brengen voor de Rebound voorziening. Die is gevestigd in een leegstaand schoolgebouw. Het samenwerkingsverband heeft hier problemen mee. Is het gebruikelijk de huisvesting in deze situatie te vergelijken met het ‘normale’ gebruik van schoolgebouwen?

  Een rebound voorziening is een tijdelijke opvang voor leerlingen die om diverse redenen zoals gedragsproblemen/motivatie buiten het onderwijs worden opgevangen, waar wordt gewerkt aan terugkeer naar het reguliere onderwijs…
  Lees hier het hele antwoord.

 • Inspiratie-estafette
 • Ik wil mijn deuren ook wel een keer openen voor bezoekers, kan ik mijzelf aanmelden als goed voorbeeld?

  Als u zelf de deuren wilt openen voor bezoekers, mail ons dan een korte beschrijving van uw praktijkvoorbeeld naar info@onderwijsjeugd.nl.

  Wanneer vindt deze estafette plaats en kunnen jullie mij op de hoogte houden?

  De inspiratie-estafette vindt iedere laatste vrijdag van de maand plaats (m.u.v. de maand december). Als u op de hoogte gehouden wilt worden kunt u zich aanmelden via info@onderwijsjeugd.nl.