• Zorg en jeugdhulp vanuit school
 • Wij zijn een streekschool. Sommige van onze leerlingen wonen in een andere gemeente. Bij welk CJG/wijkteam moeten deze leerlingen hulp krijgen indien nodig?

  Uw school maakt deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Afstemming met de gemeenten over hoe jeugdhulp aansluit bij de scholen gebeurt op het niveau van dat samenwerkingsverband in het OOGO ( Op Overeenstemming Gericht Overleg) met gemeenten. Deze afspraken gaan ook over zorg voor leerlingen die in een andere gemeente wonen. Het is van belang dat u uw vraag en zorg bij het samenwerkingsverband passend onderwijs  neerlegt.

  Mijn kind heeft dyslexie en heeft aangepaste leer- en werkboeken nodig. Wie is verantwoordelijk voor de betaling daarvan?

  De school betaalt de aangepaste leer- en werkboeken. Zie voor meer informatie: http://goedekennis.dedicon.nl/tips/financiering-aangepaste-schoolboeken

  Wie is verantwoordelijk voor de kosten van een dyslexieonderzoek als een leerling op de middelbare school zit?

  De gemeente is verantwoordelijk voor dyslexiezorg voor kinderen tussen 7 en 12 jaar (PO) of 13 jaar (SO). Echter, voor leerlingen in het VO financiert de gemeente de dyslexiezorg niet…
  Lees hier het hele antwoord.

  Kan een school de ouders van een leerling waar ze problemen mee ervaart doorsturen naar de huisarts om bijvoorbeeld een intelligentietest of een ADHD-onderzoek aan te laten vragen voor de leerling?

  • Lees hier het antwoord met betrekking tot de intelligentietest.
  • Lees hier het antwoord met betrekking tot het ADHD-onderzoek.
  • Download hier de factsheet ‘Welke hulp heeft uw kind nodig?’.

  Kan een school de ouders van een leerling waar ze problemen mee ervaart doorsturen naar de huisarts om bijvoorbeeld een intelligentietest of een ADHD-onderzoek aan te laten vragen voor de leerling?

  Lees hier het antwoord met betrekking tot de intelligentietest.

  Lees hier het antwoord met betrekking tot het ADHD-onderzoek.

  Download hier de factsheet ‘Welke hulp heeft uw kind nodig?’.

  Wat zijn de mogelijkheden van de inzet van zorg op school? Bij wie kan zorg aangevraagd worden en hoe wordt deze bekostigd?

  Scholen hebben met de invoering van passend onderwijs een zorgplicht. Zij moeten dus een passende plek bieden als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig. In de volgende documenten staat hier meer over beschreven:

  Heeft u nog aanvullende vragen? Neem contact op met info@onderwijsjeugd.nl

  Bekijk ook onze praktijkvoorbeelden op het gebied van de samenwerking onderwijs en jeugdhulp, zoals bijvoorbeeld van sbo-school De Dijk.