Chaja Deen, Programmaleider Verbinding onderwijs jeugdhulp NJi

 

Inzetbaar op de thema’s:

  • Regionale samenwerking tussen alle actoren, zowel beleidsmatig als uitvoerend.
  • Inzet van monitoring als onmisbaar element in de verbetercyclus.
  • Verbinden van mensen en processen in uitvoering, beleid en bestuur op het snijvlak van onderwijs- en jeugdbeleid.
  • Heeft u een vraag aan Chaja? Klik hier.

Chaja heeft meerdere publicaties op haar naam staan, hieronder een selectie.
Top-10 Ondersteuningsvragen in het onderwijs, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (2014; Kann, D., B. Wijnen, D. Wienke, E.J. de Wilde, C. Deen). Startdossier kansen en risico’s in de verbinding onderwijs-jeugdbeleid, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (i.o.v. Onderwijsraad 2014; Deen, C., C. Vink, T. Berg-le Clercq, W. Daamen en H. Smit).
School en wijk verbonden (tips) (2014; Deen, C., R. Wagemans en B. Wijnen).
Onderwijs-zorgarrangementen: instrument voor samenwerking onderwijs en jeugdhulp, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (2013; Deen, C., C. Messing, G. Bouma, M. Cantrijn en V. Fafieanie).