Deanne Radema, Aanjager en begeleider van samenwerking in het sociale domein

Inzetbaar op thema’s:

  • onderwijszorgarrangementen.
  • preventie: verbinding onderwijs – wijk.
  • monitoring.