Deanne Radema, Aanjager en begeleider van samenwerking in het sociale domein

Inzetbaar op thema’s:

  • onderwijszorgarrangementen
  • preventie: verbinding onderwijs – wijk
  • monitoring