Kwetsbare jongeren, voortijdig schoolverlaters en thuiszitters

Hans Kruijssen, adviseur en projectleider in onderwijs, overheid en jeugdhulp.

 

Inzetbaar op thema’s:

  • Kwetsbare jongeren, voortijdig schoolverlaters en thuiszitters
  • Sturing op beleid en werkprocessen
  • Vanuit de verbinding tussen onderwijs en wijk werken aan preventie
  • Onderwijszorgarrangementen

Heeft u een vraag aan Hans? Klik hier.