Marij Bosdriesz, Adviseur zorg en veiligheid in en om het onderwijs

Lees meer over het werk van Marij op www.inenomschool.nl . Of download haar publicaties: ‘Ondersteuningstoewijzing in de praktijk’, PO-Raad, Utrecht, 2015. ‘Matrix doorgaande lijnen passend onderwijs en jeugdhulp’, voor OCW en VWS, Utrecht, 2014.

Inzetbaar op thema’s:

  • Zorg en veiligheid in en om scholen.
  • Effectief schakelen tussen beleid en praktijk.
  • Heeft u een vraag aan Marij? Klik hier.