Vincent Fafieanie, Adviseur samenwerking onderwijs gemeenten jeugdhulp

Inzetbaar op thema’s:

  • onderwijszorgarrangementen.
  • wijkteam-jeugdhulp/ggz-onderwijs.
  • thuiszitters.
  • arbeidstoeleiding.