Vincent Fafieanie, Adviseur samenwerking onderwijs gemeenten jeugdhulp

Inzetbaar op thema’s:

  • onderwijszorgarrangementen
  • wijkteam-jeugdhulp/ggz-onderwijs
  • thuiszitters
  • arbeidstoeleiding