Kenniskaart

Een passende plek creëren voor een kind, het vraagt om optimale samenwerking, tussen onderwijs, jeugdhulp én ouders. Voor professionals in de school, bij gemeente én bij jeugdhulp is er een handig instrument: de Kenniskaart ‘Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp’. Alle aspecten van de samenwerking komen aan bod. Wat willen we samen bereiken? Hoe willen we samenwerken? Hoe bereiken we samen een kanteling in de benadering van jongeren en hun ouders? Hoe ziet de onderlinge taakverdeling er uit? Kunnen we meten of de samenwerking ook wat ‘oplevert’? De Kenniskaart bevat ook een Quickscan Kwaliteit. Download hier de Kenniskaart.