Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

 

 • 06-11-2018 Verdiepingsochtend Getting It Right For Every Child (GIRFEC)
  Girfec gaat om een gezamenlijke focus op kinderen en hun omgeving. Met als doel het best mogelijk leven dat ze kunnen hebben.
 • 16-01-2018 Zeggen wat je doet, doen wat je zegt
  De Wageningse sbo-school De Dijk en organisatie voor jeugd- en opvoedhulp
  Youké werken samen aan een Onderwijs-Zorg Arrangement (OZA) voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 11 jaar. Het gaat om kinderen met naar buiten gericht (externaliserend) gedrag.
 • 16-01-2018 Eerder de vinger op de zere plek
  47 basisscholen in Nijmegen en 2 P(S)O basisscholen in Berg en Dal doen mee aan het preventieproject ‘ De School als vindplaats’ (DSAV). Kern van het project is dat op alle scholen een jeugdspecialist een aantal uren per week ín de school werkzaam is.
 • 15-01-2018 Professionals vinden de weg naar foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl
  In 2017 werd in het gebied van Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei de website www.foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl gelanceerd. De website is er primair voor medewerkers van scholen en samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdhulp-zorgaanbieders.
 • 13-12-2017 Professionals formuleren samen ambities 2018-2022
  In de regio Helmond-Peelland gingen de afgelopen maanden tientallen professionals en bestuurders uit onderwijs, jeugdhulp en gemeente met elkaar in gesprek over het nieuwe Ondersteuningsplan 2018-2022.
 • 13-12-2017 Terugblik Inspiratie-estafette 24 november 2017
  Vrijdag 24 november jl. was de Inspiratie-estafette te gast bij Alles-In-Eén-School de Zuidsprong (AIES) in Enschede. Directeur Ellen Rouwerhorst en haar ‘Ai1S-team’ ontvingen ruim twintig professionals uit onderwijs, jeugdhulp en gemeenten.
 • 12-12-2017 Kernpartners Utrecht verbinden onderwijs en jeugdhulp
  In Utrecht kunnen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs een beroep doen op een team van kernpartners. Het team ondersteunt de scholen bij het bieden van passend onderwijs, het vroegsignaleren van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het terugdringen van thuiszitters.
 • 12-10-2017 Jeugdplan en ondersteuningsplan in één
  Op Goeree-Overflakkee gaan gemeente en samenwerkingsverband voor één integraal plan. Wethouder Gerrit de Jong en Henk van Putten van het samenwerkingsverband vertellen in dit artikel waarom én hoe ze dat doen.
 • 22-11-2017 Verrassend passend 2
  Na drie jaar passend onderwijs maken VO-raad, PO-raad, LECSO en NJi gezamenlijk de balans op. In december verschijnt een vervolg op het boek Verrassend Passend.
 • 14-11-2017 Frank Willems: ‘Eerst een pilot, dan doorpakken!’
  In Den Bosch lopen vele samenwerkingslijnen tussen samenwerkingsverband de Meierij, het onderwijs, gemeente én jeugdorganisaties. Frank Willems is, als een van de drie ondersteuningsmanagers van het de Meierij, mede verantwoordelijk voor de samenwerking in de stad.
 • 11-10-2017 De volgende stap naar een inclusieve samenleving
  Op 5 en 6 oktober kwamen in Lunteren samenwerkingsverbanden passend onderwijs en partners uit gemeenten bij elkaar om een volgende stap te zetten op weg naar een inclusieve maatschappij.
 • 28-09-2017 Roadshow Academische Werkplaats Samen op School
  De Academische Werkplaats Samen op School organiseerde op 14 september 2017 een roadshow langs 3 scholen die intensief samenwerken met de jeugdhulp.
 • 11-09-2017 Amigo’s op school 
  In Rotterdam-Zuid kunnen kinderen van 8 tot 13 jaar met psychosociale problematiek ondersteuning krijgen van zogenoemde Amigo’s. Een Amigo is een hulpverlener op minimaal HBO niveau.
 • 16-08-2017 Samenwerking in Almere loont 
  Op een van onze Inspiratie Estafettebijeenkomsten ontstond het idee voor een samenwerkingsproject van gemeente, Passend Onderwijs Almere en jeugdhulp.
 • 21-06-2017 Samen leren, samen zorgen 
  Het doel van dit project is om snel en vroegtijdig zorg en onderwijs aan elkaar te verbinden om escalatie van problematiek bij kinderen en jongeren te voorkomen.
 • 14-06-2017 Schoolmaatschappelijk werkers gaan voor kwaliteit
  Het Servicepunt SMW verleent ondersteuning aan alle schoolmaatschappelijk werkers in Rotterdam.
 • 14-06-2017 Denken in oplossingen 
  Op basisschool De Vonder in Riel krijgen onderwijs, jeugdhulp, zorg en gemeente het samen voor elkaar dat de 6-jarige Fieke in haar eigen dorp naar school kan.
 • 14-06-2017 Utrechts model gaat ook werken in Almere  
  Trudy Maandag, Teamleider en Zorgcoördinator van het vmbo Buitenhoutcollege in Almere, was op 27 januari te gast bij de Inspiratie Estafette bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst namen SWV Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht deelnemers mee in het zogenoemde ‘kernpartnermodel’.
 • 07-06-2017 Proeven van een inclusieve maatschappij
  Op 19 mei organiseerden de Samenwerkingsverbanden PO en VO samen met PO- en VO raad een ‘proeverij’ als voorbereiding op hun tweedaagse in oktober. Thema was ‘samen leren leven, samen werken aan een inclusieve maatschappij’.
 • 24-05-2017 Leren van de Noorderburen
  In samenwerking met A New Perspective organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut in september een studiereis naar Zweden met als thema ‘Zorg rondom het kind organiseren in jeugdhulp?’