Sturing en monitoring

 

 • 13-09-2017 Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp: doe mee!
  De Monitor Aansluiting Onderwijs brengt in kaart in hoeverre betrokken partners op dit moment samenwerken. De tool benadrukt daarbij het perspectief van scholen en hulpverlening en de tevredenheid van ouders en leerlingen. Deze informatie helpt om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren.
 • 07-09-2017 Inventarisatie afspraken Mytyl- en Tytyl-leerlingen
  Samen met LECSO is de Werkagenda bezig met een inventarisatie van afspraken die gemaakt zijn voor kinderen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte. Meestal gaan deze kinderen naar Mytyl- of Tytylscholen.
 • 17-07-2017 Populatie-analyse
  Met een populatie-analyse kunnen scholen, jeugdhulp en gemeenten de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van jongeren in kaart brengen. Vincent Fafieanie van het NJi stelde een format op voor het opzetten van een dergelijke populatie-analyse.
 • 05-07-2017 Walcheren actief aan de slag met Monitor AOJ
  Vanuit het motto ‘Walcheren voor Elkaar’ werken de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere al jaren actief samen in het sociaal domein.
 • 21-06-2017 Evaluatie Passend Onderwijs – onderzoeksresultaten juni 2017
  Voor de Evaluatie Passend Onderwijs zijn nieuwe onderzoeksresultaten opgeleverd. De onderzoeksrapporten geven inzicht in uiteenlopende aspecten van de invoering van passend onderwijs, zoals onder meer de ervaringen van directeuren van de samenwerkingsverbanden en de ervaren bureaucratie in de school.