• Oktober 2017
 • 2-8/10 Week van de Opvoeding

  Van 2 tot en met 8 oktober vindt de Week van de Opvoeding plaats. Thema is ‘Buiten de lijntjes’. De week draait om ontmoeting en uitwisseling van ervaringen tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

  5-6/10 Tweedaagse passend onderwijs

  PO-Raad, VO-Raad en leidinggevenden van samenwerkingsverbanden organiseren op 5 en 6 oktober samen deze tweedaagse met als thema: Samen leren leven: werken aan een inclusieve maatschappij. Bekijk hier het programma.

  27/10 Inspiratie-estafette: Rotterdam pioniert in passend onderwijs!

  Rotterdam stroopt al ruim twee jaar zijn mouwen op. Met als doel het goed toerusten van basisscholen, zodat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen. Maar hoe doet Rotterdam dat nu precies? Wat zijn de uitgangspunten, de successen, maar ook de knelpunten in zo’n grote, diverse stad? Hugo de Jonge (wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg) en Nicole Teeuwen (directeur-bestuurder van PPO Rotterdam) geven u een kijkje in de vooruitstrevende ondersteuning van Rotterdamse kinderen. Twee praktijkvoorbeelden worden uitgelicht:

  • Kinderen die extra zorg nodig hebben, hebben recht op onderwijs op maat, zo pleit Kinderombudsman Marc Dullaert. Ook kinderen met een leerplichtontheffing. De gemeente Rotterdam en PPO Rotterdam onderschrijven dit en startten afgelopen jaar – als een van de eersten in Nederland – de pilot Leerrecht: 18 leerlingen met een leerplichtontheffing volgenden speciaal onderwijs gecombineerd met zorg. Het aantal deelnemers loopt in 2017 op: de pilot blijkt een succes!
  • Tenslotte kijken we met elkaar naar de pilot Kinderen In Delfshaven (KID) die o.a. draait op de locatie van deze estafette: De Korf. Een pilot waarin kleuters met externaliserend gedrag met goed resultaat binnen het regulier onderwijs, in de eigen wijk worden ondersteund met een combinatie van onderwijs en jeugdhulp.

  Voorproefje? https://www.youtube.com/watch?v=qysjpTx8hDU

  Organisatie: Gemeente Rotterdam en SWV PPO Rotterdam
  Locatie: De Korf Montessori, Korfmakersstraat 80, Rotterdam
  Tijdstip: 09.30 uur – 11.30 uur

  Schrijf u hier in voor deze sessie.

  31/10 Jaarcongres Multiprobleemgezinnen

  Zorg+Welzijn organiseert dit najaar weer een aantal events binnen het sociaal domein. Meer informatie vindt u op hun website.

 • November 2017
 • 24/11 Inspiratie-estafette: Alles-in-één-school De Zuidsprong biedt meer dan alléén onderwijs (Enschede)

  De Alles-In-Eén-School (AIES) is een initiatief vanuit de gemeente Enschede, dat inmiddels volledig is omarmd door de school en de kinderopvang. De Alles-In-Eén-School is een instituut voor het hele gezin. Je kunt er op elk moment zomaar binnenlopen en er is ruimte om naar je verhaal te luisteren. Een school die een zichtbare bijdrage levert aan het leefklimaat in de wijk. Een plek waar kinderen, ouders en buurtgenoten graag naartoe gaan. De school van de wijk, open van 8 tot 7. Maar ook: een school die zorgdraagt voor een sluitend netwerk, de nadruk legt op vroegtijdige signalering, afgestemde zorg biedt voor kinderen en hulp aan de ouders en werkt langs korte en heldere lijnen.

  Sluitende aanpak
  De AIES werkt naar een inclusieve samenleving met alle disciplines. Met als doel kinderen in staat te stellen hun talenten te ontwikkelen voor perspectief in de maatschappij. Hiervoor is een goede afstemming nodig tussen alle partijen die rondom gezinnen van deze kinderen interventies plegen. Wij werken sinds vorig schooljaar met een ‘Alles-In-Eén-Team’. Een van de vragen waar wij aan werken is, hoe kunnen we de samenwerking organiseren, zodat er geen sprake meer is van schotten?

  Tijdens de estafette vertellen wij u meer over de aanleiding, onze visie en uitgangspunten, de werkwijze en ontwikkelingen in de praktijk. Medewerkers uit het Alles-in-één-Team, zoals medewerkers van het schoolteam, kinderopvang, wijkcoaches en anderen, zijn daarbij aanwezig.

  Organisatie: Alles-in-één-school De Zuidsprong i.s.m. het College van Bestuur van Consent Locatie: De Zuidsprong, Het Lang 78, Enschede
  Tijdstip: 11.30 uur – 13.30 uur (inclusief lunch, aanmelden noodzakelijk)

  Schrijf u hier in voor deze sessie.

  24/11 Het Congres

  Het Congres is het jaarlijkse onderwijscongres van LECSO, de vereniging voor speciaal onderwijs. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal. Keynote speaker is Claire Boonstra. Haar verhaal zal gaan over het transformeren van onderwijssystemen. Daarnaast zijn er sessies over uiteenlopende onderwerpen als: autisme, arbeidstoeleiding, onderwijs aan EMB-leerlingen en veel meer.

  8/11 Congres Het wijkteam onder de loep

  Zorg+Welzijn organiseert dit najaar weer een aantal events binnen het sociaal domein. Meer informatie vindt op hun website.