• September 2018
 • 28 september - Inspiratie-estafette

  We organiseren iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

  Meer informatie over deze bijeenkomst verschijnt binnenkort op de website en Twitter. U kunt ook mailen naar info@onderwijsjeugd.nl

 • Oktober 2018
 • 31 oktober - NRO Congres voor onderwijs en onderzoek

  Op woensdag 31 oktober a.s. vindt het NRO congres ‘Samen op koers’ plaats. Het is de vierde editie en het thema voor 2018 is ‘met onderzoek onderwijs vernieuwen’. Hoe kan onderzoek (nog meer) van waarde zijn voor het onderwijs? Welke vormen van samenwerking zijn er tussen onderzoek en de praktijk, en hoe dragen die bij aan de kwaliteit van het onderwijs?

  Naast een plenair programma, worden ruim 30 workshops voor po, vo, (v)so en mbo aangeboden.

  Voor meer informatie en aanmelden, ga naar: https://www.nro-congres.nl/

   

  4 en 5 oktober - Congres passend onderwijs voor samenwerkingsverbanden

  Traditiegetrouw vindt op 4 & 5 oktober 2018 de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden PO en VO plaats in congrescentrum De Werelt in Lunteren, voorafgegaan door een Proeverij op 25 mei a.s. Zet deze data alvast in uw agenda!

  Er wordt voortgebouwd op de positief ervaren conferenties van de afgelopen twee jaar. Het thema van dit jaar is: ‘Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart’.

  Voorafgaand is op 25 mei een proeverij. Ga naar de congressite voor meer informatie over de proeverij en de tweedaagse.

 • November 2018
 • 5 november - Voor de Jeugd Dag

  Op maandag 5 november 2018 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW, het NJi en de VNG voor de zesde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam.

  Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. Een dag vol verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteit, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar ook inspiratie en waardevolle netwerkcontacten aan over houden.

  De Voor de Jeugd Dag staat in het teken van thema ‘Merkbaar beter voor de jeugd!’. De drie landelijke programma’s van VWS ‘Zorg voor Jeugd’, ‘Kansrijke Start’ en ‘Geweld hoort nergens thuis’, staan centraal.

  Ook worden tijdens deze dag de uitkomsten gepresenteerd van een landelijk verdiepingsonderzoek van het consortium Evaluatie Passend Onderwijs. Dit onderzoek gaat in op de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.

  Meer informatie: https://www.voordejeugddag.nl/

   

  9 november - Inspiratie-estafette: De Van Koetsveldschool

  De Van Koetsveldschool, excellent openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, werkt al meer dan 10 jaar samen met Cordaan Jeugd ten behoeve van individuele begeleiding van leerlingen. Voor het vierde jaar is hier een nieuwe vorm van samenwerking aan toegevoegd. Binnen de school zijn drie Zorg Onderwijs Groepen ingericht. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt dusdanig samengewerkt dat van een symbiotische samenwerking gesproken kan worden. Daarnaast heeft de school een partnerschap met Philadelphia ten behoeve van de naschoolse opvang.

  Praktische informatie

  Organisatie: De Van Koetsveldschool en Cordaan Jeugd
  Locatie: Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam
  Tijdstip: 11.00 uur – 14.00 uur, incl. lunch

  Aanmelden →

   

  30 november - Inspiratie-estafette: Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK), Alkmaar

  In Noord-Kennemerland zijn verschillende onderwijs-zorgarrangementen geïnitieerd, zoals de onderwijszorggroep voor 4-7 jarigen en onderwijszorggroep de Krekels voor leerlingen tussen de 7 en 12 jaar. Bij alle onderwijszorggroepen staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind centraal.

  We hebben speciaal voor u onze professionals van de dagelijkse praktijk gevraagd, zodat zij u een inkijkje kunnen geven in hun effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

  Praktische informatie

  Organisatie: Samenwerkingsverband PPO-NK, Alkmaar
  Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar
  Tijdstip: 09:00 uur – 11:00 uur

  Aanmelden →

  30 november - Inspiratie-estafette: Biezonderwijs, Tilburg

  We organiseren iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

  Aanmelden →

 • December 2018
 • 14 december - Inspiratie-estafette

 • Inspiratie-estafette
 • 9 november - Inspiratie-estafette: De Van Koetsveldschool

  De Van Koetsveldschool, excellent openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, werkt al meer dan 10 jaar samen met Cordaan Jeugd ten behoeve van individuele begeleiding van leerlingen. Voor het vierde jaar is hier een nieuwe vorm van samenwerking aan toegevoegd. Binnen de school zijn drie Zorg Onderwijs Groepen ingericht. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt dusdanig samengewerkt dat van een symbiotische samenwerking gesproken kan worden. Daarnaast heeft de school een partnerschap met Philadelphia ten behoeve van de naschoolse opvang.

  Praktische informatie

  Organisatie: De Van Koetsveldschool en Cordaan Jeugd
  Locatie: Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam
  Tijdstip: 11.00 uur – 14.00 uur, incl. lunch

  Aanmelden →

   

  14 december - Inspiratie-estafette

  30 november - Inspiratie-estafette: Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK), Alkmaar

  In Noord-Kennemerland zijn verschillende onderwijs-zorgarrangementen geïnitieerd, zoals de onderwijszorggroep voor 4-7 jarigen en onderwijszorggroep de Krekels voor leerlingen tussen de 7 en 12 jaar. Bij alle onderwijszorggroepen staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind centraal.

  We hebben speciaal voor u onze professionals van de dagelijkse praktijk gevraagd, zodat zij u een inkijkje kunnen geven in hun effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

  Praktische informatie

  Organisatie: Samenwerkingsverband PPO-NK, Alkmaar
  Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar
  Tijdstip: 09:00 uur – 11:00 uur

  Aanmelden →

  28 september - Inspiratie-estafette

  We organiseren iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

  Meer informatie over deze bijeenkomst verschijnt binnenkort op de website en Twitter. U kunt ook mailen naar info@onderwijsjeugd.nl

  29 juni - Inspiratie-estafette

  We organiseren iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

  30 november - Inspiratie-estafette: Biezonderwijs, Tilburg

  We organiseren iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

  Aanmelden →

  23 maart - Inspiratie-estafette

  We organiseren iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

  Praktijken die op vrijdag 23 maart de deuren openen:

  Onderwijs en jeugdzorg op de Van Koetsveldschool, Amsterdam
  De Van Koetsveldschool, excellent openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, werkt al meer dan 10 jaar samen met Cordaan Jeugd ten behoeve van individuele begeleiding van leerlingen. Voor het vierde jaar is hier een nieuwe vorm van samenwerking aan toegevoegd. Binnen de school zijn drie Zorg Onderwijs Groepen ingericht. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt dusdanig samengewerkt dat van een symbiotische samenwerking gesproken kan worden. Daarnaast heeft de school een partnerschap met Philadelphia ten behoeve van de naschoolse opvang.
  Organisatie: De Van Koetsveldschool en Cordaan Jeugd
  Locatie: Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam
  Tijdstip: 11.00 uur – 14.00 uur, incl. lunch

  Samen beter, Dronten
  De gemeente Dronten zal samen met vertegenwoordigers van onderwijs en jeugdhulp toelichten hoe zij de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp realiseren. We onderscheiden daarbij onderwijszorgarrangementen in het vrij toegankelijk deel en in het niet vrij toegankelijk deel. We vertellen hoe we de samenwerking, toeleiding en de daadwerkelijke OZA integraal vorm geven.
  Organisatie: Gemeente Dronten, samenwerkingsverband po en vo, jeugdhulp
  Locatie:  Praktijkonderwijs Dronten. Educalaan 8a, 8251 GC in Dronten.
  Tijdstip: 11.00 uur – 13.30 uur, incl. lunch

  Aanmelden kan hier.
  Voor meer informatie kunt u mailen naar info@onderwijsjeugd.nl

  18 mei - Inspiratie-estafette: PPO Noord Kennemerland en Van Koetsveldschool

  We organiseren één keer per maand op een vrijdag een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

  Praktijken die op vrijdag 18 mei de deuren openen:

  • Van Koetsveldschool in Amsterdam
  • PPO Noord Kennemerland in Alkmaar

  Onderwijs en jeugdzorg op de Van Koetsveldschool, Amsterdam

  De Van Koetsveldschool, excellent openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, werkt al meer dan 10 jaar samen met Cordaan Jeugd ten behoeve van individuele begeleiding van leerlingen. Voor het vierde jaar is hier een nieuwe vorm van samenwerking aan toegevoegd. Binnen de school zijn drie Zorg Onderwijs Groepen ingericht. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt dusdanig samengewerkt dat van een symbiotische samenwerking gesproken kan worden. Daarnaast heeft de school een partnerschap met Philadelphia ten behoeve van de naschoolse opvang.

  Organisatie: De Van Koetsveldschool en Cordaan Jeugd
  Locatie: Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam
  Tijdstip: 11.00 uur – 14.00 uur, incl. lunch

  Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK), Alkmaar

  In Noord-Kennemerland zijn verschillende onderwijszorgarrangementen geïnitieerd, zoals de onderwijszorggroep voor 4-7 jarigen en onderwijszorggroep de Krekels voor leerlingen tussen de 7 en 12 jaar. Bij alle onderwijszorggroepen staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind centraal.

  We hebben speciaal voor u onze professionals van de dagelijkse praktijk gevraagd, zodat zij u een inkijkje kunnen geven in hun effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

  Organisatie: Samenwerkingsverband PPO-NK, Alkmaar
  Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar
  Tijdstip: 09:00 uur – 11:00 uur

  Voor meer informatie kunt u mailen naar info@onderwijsjeugd.nl

 • Juni 2018
 • 29 juni - Inspiratie-estafette

  We organiseren iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

 • Mei 2018
 • 30 mei - Landelijke uitwisseling voor onderwijs en zorgpartners

  Op 30 mei a.s. zal er een landelijke uitwisselingsbijeenkomst voor onderwijs en zorgpartners worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de ervaringen uit diverse regio’s gedeeld. Het doel van deze bijeenkomst is om u handvatten mee te geven voor de samenwerking met uw partners in de eigen regio.

  25 mei - Proeverij: een opmaat naar de tweedaagse

  Als opmaat voor de tweedaagse wordt een heuse proeverij georganiseerd op vrijdag 25 mei tussen 10.00 en 16.00 uur in het Muntgebouw in Utrecht. Er zijn twee inspirerende sprekers voor u uitgenodigd:

  • Professor Patrick Kenis – hoogleraar op het gebied van Policy and Organisation Studies aan Tilburg University
  • Frans Wilms, voormalig burgemeester van Maasgouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van Radar (zorginstelling Zuid-Limburg) en auteur van het boek ‘Groeien in leiderschap, begin bij jezelf en doe het samen’

  Naast deze sprekers is er weer volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en zo samen warm te draaien voor de tweedaagse in het najaar.

  Wanneer: Vrijdag 25 mei 2018
  Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur
  Waar: Het Muntgebouw – Leidseweg 9 in Utrecht
  Voor wie: Leidinggevende samenwerkingsverbanden PO en VO met partners
  Kosten: Er zijn geen kosten aan de Proeverij verbonden
  Aanmelden: via de site van de tweedaagse, bijeenkomstpassendonderwijs.nl

  24 mei - Jeugd in onderzoek

  Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Kennis uitwisselen en onderling netwerken staat centraal. Het thema van deze editie is Weten, leren en doen wat werkt. Aanmelden en informatie.

   

  18 mei - Inspiratie-estafette: PPO Noord Kennemerland en Van Koetsveldschool

  We organiseren één keer per maand op een vrijdag een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

  Praktijken die op vrijdag 18 mei de deuren openen:

  • Van Koetsveldschool in Amsterdam
  • PPO Noord Kennemerland in Alkmaar

  Onderwijs en jeugdzorg op de Van Koetsveldschool, Amsterdam

  De Van Koetsveldschool, excellent openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, werkt al meer dan 10 jaar samen met Cordaan Jeugd ten behoeve van individuele begeleiding van leerlingen. Voor het vierde jaar is hier een nieuwe vorm van samenwerking aan toegevoegd. Binnen de school zijn drie Zorg Onderwijs Groepen ingericht. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt dusdanig samengewerkt dat van een symbiotische samenwerking gesproken kan worden. Daarnaast heeft de school een partnerschap met Philadelphia ten behoeve van de naschoolse opvang.

  Organisatie: De Van Koetsveldschool en Cordaan Jeugd
  Locatie: Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam
  Tijdstip: 11.00 uur – 14.00 uur, incl. lunch

  Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK), Alkmaar

  In Noord-Kennemerland zijn verschillende onderwijszorgarrangementen geïnitieerd, zoals de onderwijszorggroep voor 4-7 jarigen en onderwijszorggroep de Krekels voor leerlingen tussen de 7 en 12 jaar. Bij alle onderwijszorggroepen staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind centraal.

  We hebben speciaal voor u onze professionals van de dagelijkse praktijk gevraagd, zodat zij u een inkijkje kunnen geven in hun effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

  Organisatie: Samenwerkingsverband PPO-NK, Alkmaar
  Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar
  Tijdstip: 09:00 uur – 11:00 uur

  Voor meer informatie kunt u mailen naar info@onderwijsjeugd.nl

 • April 2018
 • 11 april - Congres 'De staat van het onderwijs'

  Tijdens dit congres presenteert de Onderwijsinspectie het rapport ‘de Staat van het Onderwijs 2016/2017’. Wat zijn belangrijke thema’s en ontwikkelingen, waar liggen de uitdagingen en wat zijn mogelijke oplossingen?

 • Maart 2018
 • 23 maart - Inspiratie-estafette

  We organiseren iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

  Praktijken die op vrijdag 23 maart de deuren openen:

  Onderwijs en jeugdzorg op de Van Koetsveldschool, Amsterdam
  De Van Koetsveldschool, excellent openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, werkt al meer dan 10 jaar samen met Cordaan Jeugd ten behoeve van individuele begeleiding van leerlingen. Voor het vierde jaar is hier een nieuwe vorm van samenwerking aan toegevoegd. Binnen de school zijn drie Zorg Onderwijs Groepen ingericht. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt dusdanig samengewerkt dat van een symbiotische samenwerking gesproken kan worden. Daarnaast heeft de school een partnerschap met Philadelphia ten behoeve van de naschoolse opvang.
  Organisatie: De Van Koetsveldschool en Cordaan Jeugd
  Locatie: Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam
  Tijdstip: 11.00 uur – 14.00 uur, incl. lunch

  Samen beter, Dronten
  De gemeente Dronten zal samen met vertegenwoordigers van onderwijs en jeugdhulp toelichten hoe zij de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp realiseren. We onderscheiden daarbij onderwijszorgarrangementen in het vrij toegankelijk deel en in het niet vrij toegankelijk deel. We vertellen hoe we de samenwerking, toeleiding en de daadwerkelijke OZA integraal vorm geven.
  Organisatie: Gemeente Dronten, samenwerkingsverband po en vo, jeugdhulp
  Locatie:  Praktijkonderwijs Dronten. Educalaan 8a, 8251 GC in Dronten.
  Tijdstip: 11.00 uur – 13.30 uur, incl. lunch

  Aanmelden kan hier.
  Voor meer informatie kunt u mailen naar info@onderwijsjeugd.nl

  8 maart - College Tour ‘Samen op School’

  Jantien Gerdes en Sharon Stellaard zijn ruim twee jaar onderweg met hun promotie-traject. De volgende vragen staan daarin centraal:
  1. Welke regionale en lokale verschillen doen zich voor in de sturing op integrale onderwijs – jeugdhulp en hoe werken zij door in de kwaliteit van de dienstverlening?
  2. Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp?
  Nieuwsgierig naar hun bevindingen tot nu toe? Duik weer in de collegebanken en discussieer mee!

  Wanneer: 8 maart 2018, 09.30 uur – 12.00 uur
  Waar: Nieuwe Zaal in de Nieuwe Bibliotheek Stad in Almere (Stadhuisplein 101). Op 5 minuten lopen van Station Almere centrum en diverse parkeergarages in de nabije omgeving
  Wie: iedereen die geïnteresseerd is
  Aanmelden: meld je aan door een mail te sturen naar B.Eghuizen@windesheim.nl. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

  Georganiseerd door de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Samen op School
  Meer informatie: www.samenopschool.org