• September 2017
 • 26/9 Beleidsdag Sociaal Domein

  Zorg+Welzijn organiseert dit najaar weer een aantal events binnen het sociaal domein. Meer informatie vindt u op hun website.

 • Oktober 2017
 • 2-8/10 Week van de Opvoeding

  Van 2 tot en met 8 oktober vindt de Week van de Opvoeding plaats. Thema is ‘Buiten de lijntjes’. De week draait om ontmoeting en uitwisseling van ervaringen tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

  6-7/10 Tweedaagse passend onderwijs

  PO-Raad, VO-Raad en leidinggevenden van samenwerkingsverbanden organiseren op 6 en 7 oktober samen deze tweedaagse met als thema: Samen leren leven: werken aan een inclusieve maatschappij. Het programma volgt nog.

  31/10 Jaarcongres Multiprobleemgezinnen

  Zorg+Welzijn organiseert dit najaar weer een aantal events binnen het sociaal domein. Meer informatie vindt u op hun website.

 • November 2017
 • 24/11 Het Congres

  Het Congres is het jaarlijkse onderwijscongres van LECSO, de vereniging voor speciaal onderwijs. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal. Keynote speaker is Claire Boonstra. Haar verhaal zal gaan over het transformeren van onderwijssystemen. Daarnaast zijn er sessies over uiteenlopende onderwerpen als: autisme, arbeidstoeleiding, onderwijs aan EMB-leerlingen en veel meer.

  8/11 Congres Het wijkteam onder de loep

  Zorg+Welzijn organiseert dit najaar weer een aantal events binnen het sociaal domein. Meer informatie vindt op hun website.