• December 2017
 • 14 december : 18 jaar en hoe nu verder?

  Jongeren die jeugdhulp krijgen, mogen vanaf 18 jaar zelf beslissen of ze die hulp nog willen. Vaak kunnen ze daar zelf geen weloverwogen beslissing over nemen, vanwege bijvoorbeeld psychiatrische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Het congres gaat over ondersteuning van deze kwetsbare groep. Aan bod komt onder andere de straatcultuur, het juridisch perspectief, en het motiveren van kwetsbare 18-plussers. Informatie en aanmelding.

 • Januari 2018
 • 25 januari - LVB Congres

  Het jaarlijks congres over lichte verstandelijke beperking (lvb) staat in het teken van communicatie en interactie. Door hun beperkte sociale aanpassingsvermogen weten kinderen en jongvolwassenen met een lvb vaak niet hóe ze iets het beste kunnen zeggen of op welke manier iemand iets bedoelt. Op het congres is aandacht voor communicatie met lvb-jongeren, al dan niet met een migratie-achtergrond, autisme of andere bijzonderheden. Het congres is SKJ geaccrediteerd. Informatie en aanmelding.

 • Mei 2018
 • 24 mei - Jeugd in onderzoek

  Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Kennis uitwisselen en onderling netwerken staat centraal. Het thema van deze editie is Weten, leren en doen wat werkt. Aanmelden en informatie.