• Mei
 • 9 mei 2019: Kennisdelingsbijeenkomst privacy passend onderwijs & gegevensuitwisseling onderwijs en jeugd(hulp)

  Samenwerkingsverbanden (swv’s) en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet u rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het swv, de informatie-uitwisseling tussen swv en school en andere partners zoals jeugdhulp en leerplicht? En wat komt erbij kijken wanneer u met partners (preventief) samenwerkt als het gaat om thuiszitters? Tijdens de kennisdelingsbijeenkomst op 9 mei krijgt u antwoord op bovenstaande vragen, wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken omtrent privacy én is het mogelijk vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen.

  Meer informatie

  23 mei: Congres Jeugd in Onderzoek 2019

  De 15e editie van Jeugd in Onderzoek vindt op donderdag 23 mei 2019 plaats in Hotel Casa Amsterdam. Daar inspireren jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

  Kennisuitwisseling en onderling netwerken staan centraal tijdens Jeugd in Onderzoek. Traditiegetrouw herkent u drie thema’s in het programma:

  • Wat werkt voor wie en waarom
  • De kracht van preventie in het sociale domein
  • Verbinding onderwijs-jeugdhulp

  Naast de drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dat thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2019 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het extra thema bepaald: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien.

  Lees verder →

 • Juni
 • 3 juni 2019: Nationaal Congres Onderwijs, Ouders & Jeugdhulp

  Het gaat allemaal om het kind dat iets extra’s nodig heeft, maar hoe pakken we dit samen aan? Moeten we ons wel de vraag stellen of iets óf “onderwijs” óf “zorg” is? Hoe komen we tot een gezamenlijke visie, hoe spreken we elkaars taal en hoe komen we dan tot een integraal aanbod over de grenzen van beide sectoren heen?

  Dit congres, op 3 juni bij de Reehorst in Ede, stelt deze vragen en probeert hier samen met u antwoord op te geven. Met de wetenschap dat het in iedere regio anders georganiseerd is, belichten wij in de parallelsessies vanuit verschillende perspectieven de meest inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Maar u weet ook: mooi voorbeelden zijn niet genoeg. Veel belangrijker zijn handvatten voor concrete werkwijzen voor u als zorg- én onderwijsprofessional. En díe bieden we u dan ook.

  Meer informatie →

  19 juni 2019: Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo

  Werkt u in het praktijkonderwijs, bij een entree-opleidingen in het (v)mbo, op het voortgezet speciaal onderwijs? Bent u betrokken bij het vsv-beleid in uw regio? Dan doet u er alles aan om deze jongeren voor te bereiden op zelfstandig functioneren en ze te begeleiden in de overstap van school naar werk. Daar zijn al prachtige werkwijzen en good practices voor ontwikkeld die het behouden meer dan waard zijn. Deze conferentie staat in het teken van het onderwijs aan en de arbeidstoeleiding van jongeren die waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Meer specifiek gaat de conferentie over het belang van goede samenwerking tussen deze schoolsoorten en tussen onderwijs, gemeenten en (leer-) bedrijven. Want deze jongeren zijn kansrijk gelet op hun talenten en motivaties. Die verdienen het om goed te worden benut!

  In het plenaire deel van de conferentie is er aandacht voor landelijk beleid, voor de vraag hóe je die samenwerking bestuurlijk verankert en voor het punt hoe je met elkaar in beweging komt én blijft voor deze jongeren.
  In de deelsessies zijn er good practices waarin vooral ‘het hoe’ van de samenwerking tussen scholen en ketenpartners centraal staat.

  Meer informatie

 • Oktober
 • 7 oktober 2019: Voor de jeugd Dag 2019

  Op maandag 7 oktober 2019 vindt de zevende editie van de Voor de Jeugd Dag plaats. Dit is dé dag voor iedereen die samen wil werken om álle kinderen van Nederland een veilige, gezonde en kansrijke toekomst te geven. Dit jaar heeft de Voor de Jeugd Dag als thema Samen in actie! Hoe kunnen we elkaar nog beter helpen oplossingen te vinden waar jeugd én hun opvoeders het meest bij gebaat zijn? Ook al werken we bij verschillende organisaties en in verschillende culturen en systemen? Hoe kun jij je collega-professionals helpen te doen wat nodig is?

  Meer informatie

  9 oktober 2019: Eindcongres Samen op school

  De academische werkplaats ‘Samen op School’ wil bevorderen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen op school en minder gebruik hoeven te maken van (zwaardere) vormen van ondersteuning. Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich regionaal in een kennisinfrastructuur en organiseren diverse bijeenkomsten, zoals dit eindcongres.

  Meer informatie