• Oktober 2018
 • 31 oktober - NRO Congres voor onderwijs en onderzoek

  Op woensdag 31 oktober a.s. vindt het NRO congres ‘Samen op koers’ plaats. Het is de vierde editie en het thema voor 2018 is ‘met onderzoek onderwijs vernieuwen’. Hoe kan onderzoek (nog meer) van waarde zijn voor het onderwijs? Welke vormen van samenwerking zijn er tussen onderzoek en de praktijk, en hoe dragen die bij aan de kwaliteit van het onderwijs?

  Naast een plenair programma, worden ruim 30 workshops voor po, vo, (v)so en mbo aangeboden.

  Voor meer informatie en aanmelden, ga naar: https://www.nro-congres.nl/

   

  4 en 5 oktober - Congres passend onderwijs voor samenwerkingsverbanden

  Traditiegetrouw vindt op 4 & 5 oktober 2018 de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden PO en VO plaats in congrescentrum De Werelt in Lunteren, voorafgegaan door een Proeverij op 25 mei a.s. Zet deze data alvast in uw agenda!

  Er wordt voortgebouwd op de positief ervaren conferenties van de afgelopen twee jaar. Het thema van dit jaar is: ‘Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart’.

  Voorafgaand is op 25 mei een proeverij. Ga naar de congressite voor meer informatie over de proeverij en de tweedaagse.

 • November 2018
 • 5 november - Voor de Jeugd Dag

  Op maandag 5 november 2018 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW, het NJi en de VNG voor de zesde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam.

  Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. Een dag vol verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteit, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar ook inspiratie en waardevolle netwerkcontacten aan over houden.

  De Voor de Jeugd Dag staat in het teken van thema ‘Merkbaar beter voor de jeugd!’. De drie landelijke programma’s van VWS ‘Zorg voor Jeugd’, ‘Kansrijke Start’ en ‘Geweld hoort nergens thuis’, staan centraal.

  Ook worden tijdens deze dag de uitkomsten gepresenteerd van een landelijk verdiepingsonderzoek van het consortium Evaluatie Passend Onderwijs. Dit onderzoek gaat in op de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.

  Meer informatie: https://www.voordejeugddag.nl/

   

  6 november - Verdiepingsochtend ‘Getting it Right for Every Child’

  Op de Voor de Jeugd Dag op 5 november zal Ronnie Hill vanuit de Schotse overheid vertellen over de uitgangspunten en de implementatie van GIRFEC in de praktijk. De ‘cliëntenorganisatie’ Who Cares Scotland reflecteert daar ook op hoe deze aanpak voor jongeren uitpakt.

  Aanvullend op de Voor de Jeugd Dag organiseren het NJi en de gemeente Tilburg op 6 november een verdiepingsochtend. De verdiepingsochtend biedt u (al dan niet met uw samenwerkingspartners) de gelegenheid om van Ronnie Hill en Who Cares Scotland meer te horen over de Schotse aanpak en met hen en elkaar hierover nader in gesprek te gaan.

  Aanmelden en meer informatie →

  8 november - congres ‘Sturen op resultaten en kwaliteit in het sociaal domein’

  Databanken, benchmarks, interventiewijzers, kpi’s en kwaliteitskompassen: gemeenten hebben onderhand een ruime keus aan meetlatten voor hun prestaties in het sociaal domein. Maar zegt al dat cijferwerk voldoende over de aard, ernst en hardnekkigheid van bijvoorbeeld eenzaamheid en sociale uitsluiting? Meten ze vooral het topje van de ijsberg of zeggen ze ook iets over wat zich onder water afspeelt?

  Databanken, benchmarks, interventiewijzers, kpi’s en kwaliteitskompassen: gemeenten hebben onderhand een ruime keus aan meetlatten voor hun prestaties in het sociaal domein. Maar zegt al dat cijferwerk voldoende over de aard, ernst en hardnekkigheid van bijvoorbeeld eenzaamheid en sociale uitsluiting? Meten ze vooral het topje van de ijsberg of zeggen ze ook iets over wat zich onder water afspeelt?

  Tijdens het congres ‘Sturen op resultaten en kwaliteit in het sociaal domein’ op 8 november in Driebergen hoort u hoe u ‘kwaliteit’ en ‘maatschappelijk effect’ een centrale plek geeft in het beleid, de monitoring en de verantwoording.

  Meer informatie →

  9 november - Inspiratie-estafette: De Van Koetsveldschool

  De Van Koetsveldschool, excellent openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, werkt al meer dan 10 jaar samen met Cordaan Jeugd ten behoeve van individuele begeleiding van leerlingen. Voor het vierde jaar is hier een nieuwe vorm van samenwerking aan toegevoegd. Binnen de school zijn drie Zorg Onderwijs Groepen ingericht. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt dusdanig samengewerkt dat van een symbiotische samenwerking gesproken kan worden. Daarnaast heeft de school een partnerschap met Philadelphia ten behoeve van de naschoolse opvang.

  Praktische informatie

  Organisatie: De Van Koetsveldschool en Cordaan Jeugd
  Locatie: Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam
  Tijdstip: 11.00 uur – 14.00 uur, incl. lunch

  Aanmelden →

   

  20 november - Scholenconferentie ‘Verrassend Passend’

  Op dinsdag 20 november a.s. stroomt de Lindenberg in Nijmegen vol met schoolleiders, IB’ers, zorgcoördinatoren, leerkrachten, docenten, jeugdzorg, leerplicht en ambtenaren. Reden? De Scholenconferentie van het Steunpunt Passend Onderwijs met als thema ‘Verrassend Passend, verleg je grenzen!’. Met elkaar maken wij deze dag de balans op van vier jaar passend onderwijs. Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En wat is daar voor nodig?

  Kom ook naar de Lindenberg en wissel kennis en ervaringen uit over de belangrijkste uitdagingen om inclusiever onderwijs – onderwijs dat recht doet aan de individuele mogelijkheden van de leerling – te realiseren in de school.

  Programma en aanmelden →

  30 november - Inspiratie-estafette: Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK), Alkmaar

  In Noord-Kennemerland zijn verschillende onderwijs-zorgarrangementen geïnitieerd, zoals de onderwijszorggroep voor 4-7 jarigen en onderwijszorggroep de Krekels voor leerlingen tussen de 7 en 12 jaar. Bij alle onderwijszorggroepen staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind centraal.

  We hebben speciaal voor u onze professionals van de dagelijkse praktijk gevraagd, zodat zij u een inkijkje kunnen geven in hun effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

  Praktische informatie

  Organisatie: Samenwerkingsverband PPO-NK, Alkmaar
  Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar
  Tijdstip: 09:00 uur – 11:00 uur

  Aanmelden →

 • Inspiratie-estafette
 • 9 november - Inspiratie-estafette: De Van Koetsveldschool

  De Van Koetsveldschool, excellent openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, werkt al meer dan 10 jaar samen met Cordaan Jeugd ten behoeve van individuele begeleiding van leerlingen. Voor het vierde jaar is hier een nieuwe vorm van samenwerking aan toegevoegd. Binnen de school zijn drie Zorg Onderwijs Groepen ingericht. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt dusdanig samengewerkt dat van een symbiotische samenwerking gesproken kan worden. Daarnaast heeft de school een partnerschap met Philadelphia ten behoeve van de naschoolse opvang.

  Praktische informatie

  Organisatie: De Van Koetsveldschool en Cordaan Jeugd
  Locatie: Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam
  Tijdstip: 11.00 uur – 14.00 uur, incl. lunch

  Aanmelden →

   

  30 november - Inspiratie-estafette: Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK), Alkmaar

  In Noord-Kennemerland zijn verschillende onderwijs-zorgarrangementen geïnitieerd, zoals de onderwijszorggroep voor 4-7 jarigen en onderwijszorggroep de Krekels voor leerlingen tussen de 7 en 12 jaar. Bij alle onderwijszorggroepen staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind centraal.

  We hebben speciaal voor u onze professionals van de dagelijkse praktijk gevraagd, zodat zij u een inkijkje kunnen geven in hun effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

  Praktische informatie

  Organisatie: Samenwerkingsverband PPO-NK, Alkmaar
  Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar
  Tijdstip: 09:00 uur – 11:00 uur

  Aanmelden →