Columns

Op deze pagina geven we de ruimte aan organisaties en professionals om hún persoonlijke visie te geven op de verbinding onderwijs jeugd.

16-02-2018 – Rutger Hageraats, directeur Nederlands Jeugdinstituut
Bestuurlijk leiderschap maakt het verschil in de regio.

13-12-2017 – Hans Schuman, lector Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Van multidisciplinaire naar interprofessionele samenwerking.

12-10-2017 – Yvon Wagenaar, onderwijs(-zorg)consulent
Zorgregie essentieel bij schooluitval.

21-09-2017 – Paul Nota, expert in jeugdbeleid
Naar een reëel perspectief in onderwijs-zorgarrangementen.

12-09-2017 – Hans Kruijsen, projectleider thuiszitters Amsterdam
Iedereen wil naar 0 thuiszitters. Maar wie weet hoeveel er nu zijn?