Privacybeleid & Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Privacy beleid

We bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan De verbinding onderwijs-jeugd worden niet aan derden doorgegeven. Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van u nodig. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een vraag aan een van onze experts stelt, worden bijvoorbeeld uw organisatienaam, uw naam, e-mailadres, en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd.

Cookies

Met cookies kunnen uw persoonlijke voorkeuren worden bewaard en werkt de site beter. U kunt het gebruik van cookies ook instellen in uw eigen browser en bestaande cookies verwijderen van uw computer. De verbinding onderwijs-jeugd plaatst eigen cookies om sommige elementen te voorzien van effecten en we gebruiken cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met gebruik van cookies. U kunt uw keuze hier veranderen.

Cookies zijn uitgeschakeld.
Accepteer de cookies door te klikken op "Accepteren" in de balk.

Gebruik van uw gegevens voor de nieuwsbrief

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

De verbinding onderwijs-jeugd gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om u updates en informatie over het programma aan te bieden.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@onderwijsjeugd.nl. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Door hieronder op verzenden te klikken, stemt u ermee in ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Social media

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van deze sociale media platforms afkomstig zijn. Wanneer webpagina’s gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst.

Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaringen. De verbinding onderwijs-jeugd heeft hier geen invloed op.