Werken aan kansen voor ieder kind

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen, thuis, op school en in de vrije tijd. Die kansen stijgen als gemeenten, onderwijs en jeugdhulp elkaar gemakkelijk vinden. De Werkagenda verbinding onderwijs -jeugdhulp ondersteunt het goede werk van onder meer uitvoerende professionals, beleidsmakers en bestuurders. Met informatie, met expertise én inspirerende praktijkvoorbeelden.

Heeft u een actuele vraag over bijvoorbeeld de samenwerking in úw regio? Onze experts gaan graag met u in gesprek. Ze kennen de wetgeving, de spelregels en de financiële stromen. Ze hebben de actuele cijfers paraat (AOJ Monitor) en weten wat elders al goed werkt. Kennis maken met ons expertteam?

 

Tussenevaluatie van de Jeugdwet

In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw een tussenevaluatie over de Jeugdwet geschreven. Doel was om in beeld te krijgen hoe de Jeugdwet, die drie jaar geleden werd ingevoerd, in de praktijk uitgevoerd wordt en in beeld te krijgen welke knelpunten er zijn en hoe deze opgelost kunnen worden.

Lees meer

Onze Experts